Hjortejakt

HJORTEJAKT

I Stordal har vi mye vilt å jakte på. Stordalsferien kan være behjelpelig med å formidle jakt, sette sammen en pakketur i samarbeid med grunneiere som har jaktrettigheter i dalen. Dette kan være for eksempel en uke med rådyrjakt, laksefiske og overnatting. Småviltjakt, ørretfiske og overnatting på fjellet, eller lignende kombinasjoner. Vi har også flere jaktlag som tar inn gjestejegere for kortere perioder. Priser etter avtale.

JAKTTIDER - SESONG
Hjort : 01 sept.- 23.des.
Rådyr : Bukkejakt: 10. aug. - 25. sept.
Rådyr : Generell jakt: 25. sept. - 23. des.
Småvilt : Rype, Orrfugl og Hare: 10. sept. - 23 des.
samt utvida jakttid hare og rype 2. jan. - 28. feb.

 

En fin liten 6 - tagger Jakt i lia, langt ute.. Lia vest for Hovsnakken, utsikt posten.....Et vellykka drev i lia med godt resultat.

JAKT TILBUD SESONGEN 2022

Ledige plasser for 2022

Gjestejegere

Vårt eget jaktlag har bestemt seg for å åpne for gjestejegere flere helger i jakta;
En helg, høyfjells jakt med 1 overnatting oppe i fjellet. Med forbehold om været.
Denne turen passer for 2-4 personer.

Vi har også ledig for gjestejegere flere helger i hele jaktperioden;

November. Hove og Vinje.
Også mulig for ei helg i slutten av november - starten av desember
Se også: oppdaterte tider/Hjortejakt

En gjestejeger vil i den perioden han jakter hos oss være en fullverdig medlem av jaktlaget. Han vil få samme plikter og retter som oss andre,
også i den "sosiale delen" av jakta. Han er med på å dele kjøttet av felt vilt i like deler sammen med de andre på jaktlaget.
Skytteren kan løse ut trofe av det dyr han feller, mot et avtalt tillegg i pris.
Gjestejegerens oppgave i laget vil først og fremst være posteringsjakt morgen og kveld, men også postering under drivjakt.

Terrenget vårt ligger i Stordal sentrum, på begge sider av fjorden. Før snøen kommer, står hjorten høyt oppe.
Det er først når det ligger mye snø i høyden at dyra trekker ned på dyrka mark. Derfor har vi konsekvent basert oss på jakt i høyden, 300-800 moh.
Fellingsresultatet vårt varierer derfor noe i forhold til vær / snømengd

Felling i 2019

Hjort 15 dyr, Rådyr 9 dyr. Totalarealet vårt er på 6600 da. Arealkravet pr. hjort på valdet har vært 300 da/dyr, for de siste 3 år.

 

Felling i 2018

Hjort 14 dyr, Rådyr 6 dyr
Totalarealet vårt er på 6600 da. Arealkravet pr. hjort på valdet har vært 300 da/dyr, for de siste 3 år.

Felling i 2017. Hjort 22 dyr, Rådyr 9 dyr. Totalarealet vårt er på 6600 da. Arealkravet pr. hjort på valdet har vært 300 da/dyr, for de siste 3 år.

Priser etter avtale, etter innhold i pakke.

For Stordalsferien.

Jarle Hove
_______________________________________________

Leie av jaktterreng Hove og Hovsnakken.

Ledig 01 - 30. september 2022

Jaktterreng Hove og Hovsnakken.

Terrenget leiges ut for utenbygds jaktlag. Passer for jaktlag med 4-6 personer

I perioden 15 - 30 september.

Høyfjells jakt, mellom 350 m.o.h. til 700 m.o.h.Jaktterrenget ligger rett opp for Stordal sentrum og der er tilgang til overnatting i eit gammalt seterhus, i den østlige delen av terrenget.

Tilrettelagt med flere posteringsgammer. Kvote for utleie: 1 Kolle og 1 kalv, 1 valgfritt dyr

Ekstraløyver kan kjøpes, ved behov

Overnattingspakke som inkl.:Overnatting oppe i fjellet i liten jakthytte av meget enkel standard. (passer for 1-3 døgn)

Tilgang på opparbeidede posteringsplasser. Kjølerom og slakteplass nede i dalen.

Stor leilighet nær Stordal sentrum, som base under oppholdet.

Guiding i terrenget til sommeren om dere ønsker det.

Ekstra guiding eller jaktfører må avtales separat.

Felling i 2019.

Hjort 15 dyr, Rådyr 9 dyr
Totalarealet vårt er på 6600 da. Arealkravet pr. hjort på valdet har vært 300 da/dyr, for de siste 3 år.

Felling i 2018
Hjort 14 dyr, Rådyr 6 dyr
Totalarealet vårt er på 6600 da. Arealkravet pr. hjort på valdet har vært 300 da/dyr, for de siste 3 år.

Felling i 2017
Hjort 22 dyr, Rådyr 9 dyr
Totalarealet vårt er på 6600 da. Arealkravet pr. hjort på valdet har vært 300 da/dyr, for de siste 3 år.

Pris etter avtale.

________________________________________

Attraktiv jakt. Myrdalsområdet.

Utleigd for 2022

Det vi kan tilby er et jaktområde innenfor valdet vårt i en eller to uker i perioden 15. - 30. september 2021.

Området kalles Myrdalsområdet, og ligger ca. 400 moh. Det er en liten hengedal, med noe areal rundt munningen av dalen og noe areal i lia ved siden av. Samt en liten fjellside og et naturlig trekk over fjellet som et lite skar/ egg i terrenget. Fjellsiden er en typisk "bukkebiotop" og et typisk dagleie område for hjort. Det er opparbeidet flere gode poster i området. En liten jakthytte med to senger og en mulig soveplass på golvet. Plassert i terrenget som en god post. Det er bilvei til nedre del av jakt området, ca 80 moh. Men for å komme opp i den mest int. delen av jaktterrenget må en gå. Det er gode og merka stier i hele området. Stien går gjennom et gran plantefelt ca.2/3 av veien. Det beste jaktområdet strekker seg fra plantefeltet og til toppen av fjellet i ca 4-700m bredde og det er ca. det samme i bredden.

Her er en høy grad av tilrettelegging for jakt fra grunneiger sin side.
Om dette jaktterrenget kan man trygt si at sjansene til å felle hjort er betydelig større enn ved et tilsvarende terreng som ikke er tilrettelagt i noe særlig grad.

Det tar mellom 40-50 min. å gå, om en ikke tar for mange pauser, opp til jakthytten.

Arealkravet pr dato, pr. hjort på valdet er: 300 da./ dyr.

Terrenget passer best til postering og enkel gåjakt, for 1-3 (4) personer

Kvote for utleie i september er: 1 kolle, 1 kalv og 1 fritt dyr

Ekstra løyver kan kjøpes utover i jakta
Inkl i prisen, jakt på 1 rådyr bukk.

 

Overnattingspakke som inkl.:
Overnatting oppe i fjellet i liten jakthytte av meget enkel standard.
Tilgang på opparbeidede posteringsplasser. Kjølerom og slakteplass nede i dalen.

Stor leilighet nær Stordal sentrum, kan leies til fordelaktig pris.

Guiding i terrenget til sommeren om dere ønsker det.
Ekstra guiding eller jaktfører må avtales seperat.

Pga. stor pågang på hjortejakta , ønsker vi tilbakemelding så snart som mulig.

Pris etter avtale.

__________________________________________

JAKT TILBUD 2022. Langsetrane.

Utleid for 2022.

Kleivaterrenget, Jaktstart 01.09.

Leies ut for heil sesong.Terrenget ligger øst for Stordal alpinsenter.

Her er det først og fremst dei 2 første uker som er aktuelle. Dette er eit typisk sommerbeite terreng, der det meste av dyra trekker ut i siste halvdel av september

Grenser mot Måndalen i øst, mot Tresfjord i nord,

Mot Fokkhaug terrenget i sør og mot Overøye i vest

Del av Langseter området, over 16.000 da. Dalbunnen ligger på ca. 400 m.o.h. Jakt terrenget er fra 400 - 1.200 m.o.h. Lier, daler, fjell terreng.
Godt tilrettelagt med fleire skytegammer, som også kan overnattes i. Et jakttårn

Overnattings hytte, med bilvei helt frem, inne på terrenget.Slakteplass og kjølerom tilgjengelig, nede i dalen.

Mange dyr på kvoten, krevende jakt i forholdsvis åpent terreng og det bør derfor være et jaktlag med mange medlemmer

Fokkhaug terrenget:

Utleigd for 2022

 

Fokkhaugterrenget, Jaktstart 01.09.
Leies ut for heil sesong.
Terrenget ligger øst for Stordal alpinsenter.
Grenser mot Innfjorden i øst, mot Kleivaterrenget og Stølsområdet på Langsetrane i nord, Merket med rødt på kart. Del av Langseter området, over 18.000 da. Dalbunnen ligger på ca. 400 m.o.h.
Jakt terrenget er fra 400 - 1.200 m.o.h. Lier, daler, fjell terreng.
Overnattings hytte, med bilvei helt frem, inne på terrenget.
Kjølerom tilgjengelig, nede i dalen.
Mange dyr på kvoten, krevende jakt i forholdsvis åpent terreng
og det bør derfor være et jaktlag med mange medlemmer

 

________________________________

eZ publish™ copyright © 1999-2024 eZ systems as