Fortløpende fangstrapport

Fortløpende fangstrapport 2021. Sjå også https://laksefiske.stordal.no/fangstrapport/

Hove
01.07 Severin Hovde
01.07 Svein Erling Linge
01.07 Torstein Stavseng
03.07 Øivind Engeskar
03.07 Kenneth Strandabø
04.07 Tore Flisnes
06.07 Per Rune Strandabø
07.07 Johan H Amdam

.
3,2 kg
4,3 kg
1.0, kg sjøaure, gjenutsatt
1,3 kg
3,4 kg
0.8 kg sjøaure gjenutsatt
1,5 kg sjøaure gjenutsatt
3,7 kg

Vinje/Busengdal
01.07 Terje Lorgen
01.07 Torstein Stavseng
02.07 Severin Hovde
02.07 Jan Olav Sandnes
03.07 N. N
04.07 Robert Sulebakk
04.07 Oddvar Bjørkavåg
04.07 Magnus Hammervold
05.07 Knut I Steinhovden
05.07 Knut I Steinhovden
05.07 Mats Tetlie
06.07 Jan Ola Sandnes
06.07 Mats Tetlie

.
3,0, kg sjøaure gjenutsatt
4,5 kg
3,4 kg
3,5 kg
0,9 kg
3,1 kg
4,3 kg
1,8 kg
0.4 kg sjøaure gjenutsatt
1,4 kg sjøaure gjenutsatt
0.5 kg sjøaure gjenutsatt
3,3 kg
4.5 kg

.

Fortløpende fangstrapport 2019. Sjå også laksefiske.stordal.no

Sesongstart 15.06, sesongslutt 25.08

Lokale start og slutt tider for sesongen er vedtatt av årsmøte i Stordal Elveeigarlag og gjelder ut sesongen 2019

Maks 1 laks pr halvdagskort, 2 lakser pr person pr vekenr, gjelder for elva samla, ikkje berre for kvar sone

Hove sone 1. Oppdatert 08.07
21.06 Ø Engeskar
22.06 Helland
28.06 Rinus Van Beek
02.06 Leif Dybdal
02.06 Olav Dybdal
05.07 Leif Dybdal
05.07 Olav Dybdal
08.07 Leif Dybdal
09.07 Gudmund Reiten

Vekt
2,0 kg
1.0 kg
0,5 kg
0,9 kg
3,7 kg
1,0 kg
4,5 kg
4,1 kg
0,9 kg

 

Vinje/Busengdal sone 2, Oppdatert 07.07
16.06 Ukjent
16.06 Bjørn Andreassen
17.06 Svein Erling Linge
20.06 Nils O Sandø
30.06 Stein Eric Solevåg
07.07 Einar Jensen Oppdrett
07.07 Ole K Larsen
10.07 Ole K Larsen

Vekt
5,5 kg
6,2 kg
5,5 kg
1,0 kg
1,0 kg
2,0 kg
4.9 kg
4,1 kg

 

Jøsvoll sone 10. Oppdatert 22.06
17.06 Nils Ytredal

Vekt
10,0 kg

 

Fortløpende fangstrapport 2018

Sesongstart 10.06, sesongslutt 25.08

Etter lokalt vedtak stengte elva fra og med den 18.08

Lokale start og slutt tider for sesongen er vedtatt av årsmøte i Stordal Elveeigarlag og gjelder ut sesongen 2018

Maks 4 lakser pr person pr vekenr, gjelder for elva samla, ikkje berre for kvar sone

Slutt rapport pr 17.08 241 Laks, 11 ørret C&R, 1 regnbue

Hove sone 1. Laks 34 laks, 4 sjøørret
20.06 Øyvind Engeskar
20.06 Øyvind Engeskar
21.06 Einar A Blomvik
22.06 Hans Akslen
22.06 stian Hurlen
24.06 Einar A Blomvik
28.06 Leif Dybdal. Sjøørret, C&R
28.06 Rhinus Van Beek
28.06 Torstein Stavseng
29.06 Jan Arne Hove
29.06 Øyvind Engeskar
05.07 Jan Arne Hove
11.07 Mats Rubinsson, Sjørret C&R
19.07 T. Stavseng
20.07 Tore Flisnes
25.07 Patrick G Emblem Sjøørret Gjenutsatt
25.07 Stein Tosterud
25.08 Olav Dybdal
31.07 Leif Dybdal
01.08 Øiving Engeskar Oppdrettslaks
01.08 Per Rune Strandabø
04.08 Tore Flisnes Regnbogeaure
04.08 Per Rune Strandabø
04.08 Per Rune Strandabø
04.08 Øiving Engeskar
05.08 Eirik Solvoll
05.08 Einar A Blomvik
06.08 Trond A Strømsnes C&R
07.08 Jan Arne Hove
11.08 Eirik Sandal Sjøørret C&R
11.08 Jostein Solvoll
12.08 Egil Steinhovden
12.08 Egil Steinhovden Oppdrett ?
12.08 Leif Dybdal
12.08 Leif Dybdal
13.08 Øivind Engeskar
13.08 Tore Flisnes
15.08 Ingar Syversen

Vekt
3,1 kg
3,0 kg
4,6 kg
5,6 kg
3,0 kg
2,5 kg
1,2 kg
3,3 kg
1,5 kg
8,1 kg
2,9 kg
1,5 kg
1,7 kg
2,9 kg
1,0 kg
1,0 kg
1,0 kg
0,7 kg
1,6 kg
3,2 kg
1,5 kg
1,0 kg
3,5 kg
1,6 kg
3,1 kg
3,1 kg
1,5 kg
0,8 kg
3,5 kg
0,6 kg
4,0 kg
3,5 kg
2,4 kg
2,0 kg
1,8 kg
2,6 kg
1,2 kg
1,0 kg

 

Vinje/Busengdal sone 2, 20 laks, 2 ørret
10.06 Terje Lorgen
10.06 Egil Steinhovden
20.06 Roar Søvik
22.06 Roar Søvik
24.06 Terje Lorgen
25.06 Børge M Valderhaug
29.06 Håvard Valderhaug
12.07 Elisabeth Busengdal
17.07 Karl P Vinje
19.07 Arve Mortensen
19.07 Steinar Kili
19.07 Stein E Solevåg
23.07 Franz Langle
04.08 Egil Steinhovden
05.08 Ingvar Syversen Sjøørret gjenutsatt
07.08 Emil Jensen
09.08 Jørgen Skårbrevik
12.08 Stein E Solevåg Sjøørret gjenutsatt
12.08 Arve Mortensen
14.08 Johnny Valderhaug
15.08 Bergtor Nyrud
16.08 Torstein Davik

Vekt
5,6 kg
6,1 kg
3,3 kg
5,6 kg
3,1 kg
4,7 kg
2,2 kg
7,0 kg
2,5 kg
1,2 kg
1,5 kg
3,5 kg
1,5 kg
3,5 kg
1,2 kg
0,7 kg
3,2 kg
1,0 kg
5,0 kg
1,0 kg
1,6 kg
1,1 kg

 

Jøsvoll sone 10. 68 laks, 1 sjøørret
15.06 Nils Ytredal
16.06 Øygunn Garseth
18.06 Severin Hovde
18.06 Torstein Stavseng
20.06 Sverre Ulvestad
25.06 Torstein Stavseng
25.06 Severin Hovde
26.06 Severin Hovde
27.06 Leif Karlsen
27.09 Sverre Ulvestad
28.06 Einar Gjelstenli
28.06 Arild Gjelstenli
28.06 Arild Gjelstenli
01.07 Torstein Stavseng
01.07 Torstein Stavseng
03.07 Frank O Rørstad
03.07 Frank O Rørstad
03.07 Bård Oksavik
06.07 Øystein Braathen
07.07 Marie Nitter Ulvestad
09.07 Terje Lorgen
10.07 Terje Lorgen
10.07 Bård Oksavik
11.07 Torstein Stavseng
11.07 Torstein Stavseng
12.07 Severin Hovde
13.07 Torstein Stavseng
14.07 Finn Erik Stavseng
15.07 Tore Hallan
18.07 Jarle Hove
18.07 Franz Langle
18.07 Franz Langle
18.07 Frank Rørstad
18.07 Terje Lorgen
18.07 Kim Villesen
19.07 Franz Langle
19.07 Franz Langle
19.07 Per Paulsen
19.07 Catho Øhlen
19.07 Kim Villesen
19.07 Kim Villesen
22.07 Jarle Hove
22.07 Jarle Hove
24.07 Arild Gjelstenli
25.07 Jarle Hove
26.07 Franz Langle
26.07 Levi Aarflot
27.07 Leif Karlsen
30.07 T Stavseng
31.07 T Stavseng
06.08 Severin Hovde
06.08 Severin Hovde
06.08 T Stavseng
06.08 Eirik Sandal sjøørret C&R
07.08 Severin Hovde
09.08 Sverre Ulvestad
06.08 Hildegunn Ulvestad
09.08 Arild Gjelstenli
09.08 Arild Gjelstenli
10.08 Severin Hovde
11.08 Sverre Ulvestad
11.08 Nils Ytredal
12.08 T Stavseng
16.08 Arild Gjelstenli
16.08 Sturla Stavseng
16.08 Arild Gjelstenli
17.08 Einar Gjelstenli
16.08 Severin Hovde

Vekt
4,0 kg
4,5 kg
5,1 kg
6,0 kg
6,2 kg
7,4 kg
5,3 kg
10,7 kg
7,8 kg
1,5 kg
3,5 kg
7,1 kg
6,2 kg
4,4 kg
5,3 kg
5,5 kg
4,2 kg
5,5 kg
5,0 kg
5,0 kg
7,5 kg
3,6 kg
2,5 kg
2,5 kg
3,5 kg
1,4 kg
1,0 kg
4,1 kg
1,3 kg
3,2 kg
4,6 kg
1,5 kg
4,0 kg
1,3 kg
2,3 kg
1,2 kg
3,5 kg
3,6 kg
5,1 kg
3,5 kg
0,9 kg
2,6 kg
6,5 kg
4,1 kg
1,2 kg
2,6 kg
2,3 kg
4,2 kg
1,7 kg
2,7 kg
2,0 kg
5,6 kg
4,8 kg
0,5 kg
2,5 kg
7,0 kg
7,5 kg
2,7 kg
2,3 kg
6,1 kg
4,0 kg
1,5 kg
3,9 kg
5,3 kg
5,5 kg
2,3 kg
1,6 kg
4,6 kg

 

fangstrapport for 2017

Sesong rapport, pr 25.08. 407 laks, 8 ørret, 3 regnbue, 8 pukkel, 6 oppdrettslaks

Hove - sone 1. oppdatert 22.08,
96 laks, 2 ørret
10.06 Einar A Blomvik
10.06 Øystein Måseidvåg
11.06 Lars Kr Dybdal
12.06 Øivind Engeskar
13.06 Øystein Måseidvåg
13.06 Einar A Blomvik
14.06 Torbjørn Frostad
16.06 Eirik Solvoll
16.06 Egil Steinhovden
17.06 Jan E Fjørtoft
18.06 Per I Strandabø
19.06 kristoffer Stenstad
19.06 Andre Haram
21.06 Malvin Vegsund
21.06 Malvin Vegsund
23.06 Olav Dybdal
23.06 Stein O Lianes
23.06 Stein O Lianes
23.06 Stein O Lianes
27.06 Per R Strandabø
27.06 Per R Strandabø
28.06 Einar A Blomvik
28.06 Kim Villesen
29.06 Olav Dybdal
30.06 Malvin Vegsund
30.06 Øivind Engeskar
01.07 Einar A Blomvik
02.07 Olav Dybdal
02.07 Olav Dybdal
03.07 Kåre Hove
03.07 Kåre Hove
03.07 Jan A Hove
04.07 Reidar Haram
05.07 Olav Dybdal
05.07 Stein O Lianes
05.07 Finn E Stavseng
06.07 Kåre Hove
06.07 Øivind Engeskar
08.07 Finn E Stavseng
09.07 Øivind Engeskar
10.07 Frode Akslen
12.07 Gudmund Reiten
13.07 Einar A Blomvik
13.07 Einar A Blomvik
13.07 Einar A Blomvik
13.07 Reidar Haram
14.07 Olav Dybdal
15.07 Øivind Engeskar
15.07 Øivind Engeskar
16.07 Einar A Blomvik
16.07 Torstein Stavseng
16.07 Eirik Sandal
17.07 Torstein Stavseng
17.07 Carl Støren
17.07 Carl Støren PUKKELL LAKS
18.07 Tore Flisnes
19.07 E. A, Blomvik
19.07 E. A, Blomvik
22.07 E. A, Blomvik
22.07 E. A, Blomvik
22.07 Torstein Stavseng
23.07 Franz Langle
24.07 Tore Flisnes, Ørret
24.07 Kristoffer Svensli, Ørret
25.07 Svend Erik Oset
26.07 Frode Akslen
26.07 Frode Akslen
27.07 Per Rune Strandabø, Pukkellaks
28.07 E. A. Blomvik
28.07 T Davik
29.07 Olav Dybdal
29.07 Franz Langle
30.07 Tore Flisnes
01.08 N. Hoff
02.08 Jan A Hove
02.08 Tore Flisnes
04.08 Egil Steinhovden
05.08 Tore Flisnes
05.08 Tore Flisnes
05.08 Øivind Engeskar
05.08 Reidar Haram
08.08 Øivind Engeskar
09.08 Eirik Solvoll oppdrettlaks
09.08 Lukas Sulebakk oppdrettlaks
11.08 Peter N Overvåg
12.08 Einar A Blomvik
12.08 Einar A Blomvik
12.08 Einar A Blomvik
12.08 Einar A Blomvik Regnbue ørret
13.08 Leif Dybdal
13.08 Olav Dybdal
13.08 Leif Dybdal
13.08 Leif Dybdal Regnbue ørret
15.08 Reidar Haram
15.08 Reidar Haram
15.08 Einar A Blomvik
15.08 Einar A Blomvik
15.08 Einar A Blomvik
17.08 Tore Flisnes
17.08 Per Rune Strandabø
18.08 Reidar Haram
18.08 Per Rune Strandabø Oppdrett
19.08 Olav Dybdal
19.08 Leif Dybdal
19.08 Bernt Løken
19.08 Bernt Løken
20.08 Tore Flisnes
21.08 Einar A Blomvik
21.08 Einar A Blomvik
21.08 Børge Urke
22.08 Olav Dybdal

Vekt
.
9,1 kg
7,5 kg
4,8 kg
4,3 kg
1,6 kg
4,1 kg
6,0 kg
11,5 kg
11,2 kg
3,25 kg
2,5 kg
6,8 kg
6,8 kg
7,2 kg
4,2 kg
2,1 kg
1,2 kg
3,1 kg
3,4 kg
2,3 kg
7,8 kg
2,2 kg
6,4 kg
0,7 kg
4,2 kg
5,7 kg
1,0 kg
5,7 kg
1,1 kg
2,5 kg
4,0 kg
4,4 kg
1,0 kg
3,6 kg
1,3 kg
4,8 kg
2,0 kg
4,4 kg
4,2 kg
4,3 kg
2,0 kg
2,5 kg
4,4 kg
1,5 kg
1,4 kg
2,6 kg
1,1 kg
2,9 kg
1,7 kg
0,7 kg
4,9 kg
2,0 kg
1,1 kg
2,0 kg
0,9 kg
5,7 kg
1,9 kg
1,2 kg
0,9 kg
2,3 kg
1,0 kg
1,8 kg
2,1 kg
2,5 kg
1,1 kg
1,5 kg
1,2 kg
1,4 kg
2,4 kg
1,7 kg
1,8 kg
0,8 kg
0,7 kg
1,0 kg
1,2 kg
0,7 kg
0,9 kg
1,8 kg
0,8 kg
1,4 kg
1,2 kg
1,8 kg
1,0 kg
0,8 kg
1,2 kg
0,9 kg
0,7 kg
2,3 kg
1,5 kg
0,8 kg
1,1 kg
1,0 kg
0,4 kg
1,0 kg
1,1 kg
0,7 kg
0,8 kg
1,1 kg
1,0 kg
1,8 kg
1,1 kg
5,6 kg
1,1 kg
0,8 kg
1,3 kg
0,7 kg
2,0 kg
2,3 kg
0,8 kg
1,6 kg
0,8 kg

Vinje/Busengdal - sone 2
oppdatert 16.08 64 laks, 4 ørret
10.06 Egil Steinhovden
10.06 Egil Steinhovden
10.06 Frode Akslen
10.06 Terje Lorgen
10.06 Torstein Davik
17.06 Roar Søvik
18.06 Sveinung Søvik
21.06 Roar Søvik
21.06 Rinus Van Beek
22.06 Håvard Valderhaug
26.06 Håvard Valderhaug Ørret
01.07 Jarle Hove
03.07 Endre Grande
03.07 Jan Arhaug
5.07 Håvard Valderhaug
05.07 Håvard Valderhaug
05.07 Roar søvik
06.07 Stig Skarshaug, Ørret
12.07 Ib Noes
12.07 Catho Øhlen
13.07 Terje Lorgen
13.07 Ib Noes
14.07 Ib Noes
15.07 Håvard Valderhaug
15.07 Artur Spalitabaka
16.07 Mattis Bjøkne
16.07 Ingar Syversen
16.07 Torstein Vestre
17.07 Franz Langle
18.07 Roar Søvik
19.07 Frode Akslen
19.07 Frode Akslen
19.07 Eirk Sandal
19.07 Franz Langle
28.07 Ole Lauridsen
29.09 Svend E Oseth
29.07 Hans Akslen
29.07 Frode Akslen Ørret
30.07 Maris Eirik R-Oset
30.07 Roar Søvik
31.07 Mats Rubinsson
31.07 Mats Rubinsson
01.08 Roar Skjeret
02.08 Roar Søvik
02.08 Roar Søvik
03.08 Lars Furmyr
04.08 Einar Jensen
06.08 Ingar Syversen
06.08 Ingar Syversen
06.08 Ingar Syversen
10.08 Ove Lauridsen
12.08 Egil Steinhovden Pukkellaks
12.08 Ingar Syversen
13.08 Arve Mortensen
14.08 Håvard Valderhaug
14.08 Anne M Mykland
14.08 Geir Hoff Oppdrett
14.08 Geir Hoff
15.08 Robert Valderhaug Oppdrett
15.08 Robert Valderhaug
15.08 Jonny Valderhaug
16.08 Roar Søvik
19.08 Raymond Walderhaug Pukkellaks
19.08 Ingar Syversen
19.08 Ingar Syversen
19.08 Egil Steinhovden
20.08 Tore Flisnes
20.08 Levi Aarflot Regnboge

Vekt
.
11 kg
5,0 kg
8,2 kg
9,1 kg
3,0 kg
3,9 kg
4,0 kg
0,8 kg
8,0 kg
6,2 kg
1,5 kg
1,8 kg
10,8 kg
1,6 kg
4,6 kg
7,2 kg
2,0 kg
7,0 kg
3,7 kg
3,0 kg
1,0 kg
3,6 kg
1,9 kg
1,0 kg
2,5 kg
3,5 kg
1,2 kg
1,3 kg
3,8 kg
1,6 kg
1,2 kg
2,2 kg
1,7 kg
1,2 kg
12.8 kg
1,4 kg
1,4 kg
0,6 kg
1,6 kg
1,6 kg
1,0 kg
2,0 kg
1,1 kg
1,4 kg
0,5 kg
0,6 kg
1,3 kg
1,2 kg
0,9 kg
0,6 kg
1,7 kg
0,9 kg
1,5 kg
1,0 kg
0,8 kg
1,1 kg
1,5 kg
1,2 kg
2,6 kg
1,1 kg
1,0 kg
3,1 kg
1,0 kg
2,4 kg
1,0 kg
1,1 kg
1,0 kg
0,5 kg

Jøsvoll - sone 10. 55 laks
Oppdatert 17.08
10.06 Sverre O Ulvestad
10.06 Øygunn Garseth
10.06 Øygunn Garseth
12.06 Nils Ove Giskegjerde
12.06 Arild Giskegjerde
14.06 Tore Hallan
24.06 Tore Hallan
28.06 Torstein Stavseng
01.07 Sverre Ulvestad
02.07 Sverre Ulvestad
17.07 Sverre Ulvestad
17.07 Sverre Ulvestad
17.07 Sverre Ulvestad
18.07 Øygunn Garseth
20.07 Nils Ove Giskegjerde
25.07 Torstein Davik
30.07 Mats Rubinsson
30.07 Mats Rubinsson
30.07 Franz Langle
31.07 Øygunn Garseth
31.07 Øygunn Garseth
31.07 Harald Ulvestad
01.08 Sverre Ulvestad
02.08 Marcel Mennink
02.08 Jarle Hove
02.08 Franz Langle
02.08 Franz Langle
02.08 Egil steinhovden
03.08 Per Paulsen
03.08 Robert Flø
05.08 T. Davik
06.08 T. Davik
07.08 Øygunn Garseth
07.08 Sverre O Ulvestad
08.08 Einar Gjelstenli
08.08 Øygunn Garseth
09.08 Ole J Hove
09.08 Franz Langle
09.08 Franz Langle
10.08 Tore Nærbø
12.08 Øygunn Garseth
12.08 Harald Ulvestad
12.08 Anita Garseth
12.08 Harald Ulvestad
13.08 Einar Gjelstenli
13.08 Einar Gjelstenli
13.08 Øygunn Garseth
13.08 Harald Ulvestad
13.08 Sverre Ulvestad
14.08 Sverre Ulvestad
14.08 Severin Hovde
14.08 Torstein Stavseng
16.08 Torstein Davik
17.08 Nisj Berg
17.08 Severin Hovde

Vekt
.
10 kg
7,3 kg
6,0 kg
5,5 kg
8,8 kg
8,2 kg
4,0 kg
9,6 kg
5,2 kg
10,0 kg
1,5 kg
3,8 kg
1,0 kg
4,0 kg
1,7 kg
4,2 kg
1,8 kg
1,9 kg
4,0 kg
1,0 kg
3,0 kg
1,5 kg
2,0 kg
2,0 kg
2,4 kg
2,5 kg
1,2 kg
1,3 kg
1,6 kg
1,2 kg
3,3 kg
8,0 kg
10,5 kg
1,5 kg
1,6 kg
1,0 kg
1,5 kg
1,5 kg
2,2 kg
1,7 kg
1,5 kg
1,0 kg
1,0 kg
6,0 kg
2,0 kg
8,0 kg
3,5 kg
2,0 kg
1,3 kg
3,5 kg
2,5 kg
10,0 kg
2,2 kg
10,3 kg
2,0 kg

Fangstrapport 2016

Sesongstart 10.06 sesongslutt 25.08

Lokale start og slutt tider for sesongen er vedtatt av årsmøte i Stordal Elveeigarlag og gjelder ut sesongen 2018

Maks 4 lakser pr person pr vekenr, gjelder for elva samla, ikkje berre for kvar sone

Sjå dato for oppdatering på kvar sone

Hove, sone 1, 16.08 63 laks, 3 ørret
10.06. Øyvind Engeskar
11.06 Einar A Blomvik
11.06 Roger Urke, sjøørret
12.06 Olav Dybdal
14.06 Torbjørn Frostad
15.06 Olav Dybdal
17.06 Jan Erik Fjørtoft
21.06 Leif Dybdal
22.06 Øyvind Engeskar
23.06 Torstein Stavseng
23.06 Torstein Stavseng
24.06 Torbjørn Frostad
25.06 Jan Arne Hove
25.06 Malvin Vegsund
26.06 Nils O Giskegjerde
26.06 Nils O Giskegjerde
27.06 Hans Akslen
27.06 Frode Akslen
29.06 Reidar Haram
29.06 Rinus Van Beek
01.07 Gudmund Reiten
01.07 Øyvind Engeskar
03.07 Danny Verhoef
03.07 Torstein Stavseng
03.07 Leiv Dybdal
04.07 Malvin Vegsund
06.07 Olav Dybdal
07.07 Gudmund Reiten
07.07 Øyvind Engeskar
08.07 Olav Dybdal
10.07 Øyvind Engeskar
10.07 Gudmund Reiten
11.07 E. A. Blomvik
13.07 Jan Olav Sandnes
13.07 Kåre Hove
14.07 Jan E Fjørtoft
14.07 Jan E Fjørtoft
14.07 Reidar Haram
15.07 Frode Akslen
15.07 Frode Akslen
15.07 Frode Akslen
18.07 Olaf Dybdal
18.07 Franz Langle
21.07 Stian Hurlen
24.07 Leif Dybdal
24.07 Leif Dybdal Sjøørret
26.07 Børge Urke Sjøørret
27.07 Stein Tosterud
28.07 Jan Arne Hove
29.07 Stein Tosterud
05.08 Leif Dybdal
05.08 Leif Dybdal
05.08 Kim Villesen
10.08 Reidar Haram
10.08 Reidar Haram
10.08 Einar Blomvik
10.08 Eirik Solvoll
12.08 Jan A Hove
12.08 Bulent Øcalan
12.08 Malvin Vegsund
12.08 Malvin Vegsund
12.08 Øivind Engeskar
13.08 Egil Steinhovden
14.08 Jarle Hove
15.08 Kåre Hove
16.08 Frode Akslen

Vekt
4,8 kg
3,8 kg
2,1 kg
2,4 kg
4,2 kg
2,2 kg
3,6 kg
4,1 kg
1,5 kg
4,6 kg
4,7 kg
1,5 kg
5,2 kg
1,0 kg
4,5 kg
4,7 kg
5,5 kg
8,0 kg
5,1 kg
4,8 kg
1,9 kg
3,4 kg
3,7 kg
4,3 kg
4,2 kg
1,0 kg
3,4 kg
1,0 kg
1,0 kg
2,2 kg
3,9 kg
4,3 kg
4,0 kg
1,5 kg
1,0 kg
0,8 kg
1,2 kg
5,1 kg
1,0 kg
0,9 kg
0,9 kg
0,9 kg
2,5 kg
1,0 kg
2,0 kg
0,5 kg
0,6 kg
1,0 kg
1,3 kg
1,1 kg
0,8 kg
0,7 kg
1,4 kg
4,8 kg
5,7 kg
0,9 kg
4,7 kg
4,3 kg
1,1 kg
0,6 kg
1,9 kg
2,2 kg
1,0 kg
1,2 kg
3,1 kg
1,0 kg

Vinje/Busengdal sone 2, 12.08 29 laks
10.06 Egil Steinhovden
10.06 Nils O Giskegjerde
12.06 Per Paulsen
15.06 Frode Akslen
15.06 Frode Akslen
15.06 Marius H. Gjerde
15.06 Audun Sjøholt
16.06 Catho Øhlen
17.06 Ib Noes
19.06 Ib Noes
21.06 Frode Akslen
25.06 Ottar Håvik
04.07 Kim Andre Krogsæter
07.07 Roar Skjeret
07.07 Håvard Valderhaug
12.07 Roar Søvik
13.07 Vidar Nordstrand
13.07 Vidar Nordstrand
13.07 Furmyr
15.07 Roar Søvik
16.07 Aleksander Østraat
19.07 Ottar I Rusten
26.06 Geir Hoff
28.07 Ottar Håvik
29.07 Håvard Valderhaug
01.08 Torbjørn Frostad
03.08 Roar Søvik
10.08 Roar Søvik
12.08 Robert Valderhaug

Vekt
9,8 kg
3,1 kg
4,5 kg
2.6 kg
3,9 kg
7,7 kg
3,4 kg
3,3 kg
4,8 kg
3,0 kg
6,8 kg
6,7 kg
3,0 kg
5,1 kg
6,8 kg
7,1 kg
4,0 kg
3,5 kg
4,5 kg
6,0 kg
2,3 kg
6,1 kg
1,0 kg
2,0 kg
1,0 kg
2,5 kg
2,0 kg
1,7 kg
4,7 kg

Jøsvoll sone 10. 02.08 36 laks
19.06 Sverre Ulvestad
23.06 Torbjørn Frostad
24.06 Leif H sættem
25.06 Odd H Lie
26.06 Øygunn Garseth
04.07 Sverre Ulvestad
05.07 Harald Ulvestad
06.07 Tore Hallan
09.07 Sverre Ulvestad
09.07 Even Helgesen
11.07 Jarle Hove
11.07 Mickal Ellefsen
12.07 Torbjørn Frostad
12.07 Torbjørn Frostad
14.07 T. Stavseng
16.07 Franz Langle
16.07 Franz Langle
16.07 Jarle Hove
18.07 Even Helgesen
18.07 Sverre Ulvestad
19.07 Øygunn Garseth
20.07 Torstein Stavseng
21.07 Torstein Davik
22.07 Torstein Stavseng
22.07 Jon Holt
23.07 Torstein Stavseng
26.07 Petter Moger
27.07 Even Helgesen
28.07 Sverre Ulvestad
28.07 Sverre Ulvestad
28.07 Thomas Holm B
01.08 Torbjørn Frostad
02.08 Torbjørn Frostad
02.08 Kim Villesen
02.08 Kim Villesen
02.08 Jarle Hove

Vekt
6,8 kg
3,5 kg
3,3 kg
6,5 kg
3,0 kg
8,2 kg
5,0 kg
2,3 kg
5,0 kg
5,0 kg
4,5 kg
1,5 kg
5,4 kg
4,5 kg
2,4 kg
4,2 kg
5,5 kg
5,7 kg
3,5 kg
4,0 kg
3,5 kg
6,6 kg
3,4 kg
4,1 kg
2,0 kg
3,6 kg
3,6 kg
4,7 kg
1,5 kg
3,5 kg
4,0 kg
5,0 kg
3,8 kg
1,8 kg
4,5 kg
5,0 kg
3,5 kg

Fortløpande fangstrapport 2015

Maks 4 laks pr person pr veke, gjelder samlet for heile elva, uansett sone

Pr. veke tilsvarer alle 7 dager på samme vekenr. eks. veke 28: F.O.M. mandag 6. juli T.O.M. søndag 12. juli

FANGST RAPPORT FOR 2015, sesongstart 10.06.2015. Kl. 04.00

Samlet fangst for alle soner, se: www.laksefiske.stordal.no

MERK: IKKJE ALLE SONER ER OPPDATERT TIL SAMME DATO/TID.
PÅ ENKELTE SONER KAN VI FÅ ETTER RAPPORTERING AV FANGST

Oppdatering 17.08. Heile elva, 531 laks, 3 regnbueørret, 7 sjøørret

Hove sone 1, 17.08 175 laks, 4 sjøørret
10.06 Jarle Hove, Regnbueørret
10.06 Jarle Hove, Regnbueørret
10.06 Bulent Øcalan,
10.06 Torstein Stavseng
10.06 Egil steinhovden
10.06 Leif Dybdal
10.06 Stein Ove Lianes
12.06 Reidar Haram
12.06 Jostein Solvoll
13.06 Torstein Stavseng
13.06 Willy Strandkleiv
13.06 Olav Dybdal
14.06 Jan Arne Hove
14.06 Per Rune Strandabø
14.06 Per Rune Strandabø
14.06 Rolf Vegsund
15.06 Olav Steinsvik
15.06 Kim Andre Krogsæter
16.06 Knut Ivar Steinhovden
17.06 Øivind Engeskar
18.06 Jostein Solvoll
19.06 Olav Dybdal Regnbueørret
19.06 Leif Dybdal
20.06 Øivind Engeskar
20.06 Rolf Vegsund
20.06 Malvin Vegsund
23.06 Øivind Engeskar
23.06 Øivind Engeskar
23.06 Øivind Engeskar
24.06 Stefan Gelev
24.06 Mats Rubinsson
24.06 Torstein Stavseng
24.06 Torstein Stavseng
24.06 Joakim Karlsson. Sjøørret
25.06 Stein Ove Lianes
25.06 Jostein Solvoll
25.06 Olav Dybdal
25.06 Eirik Solvoll
26.06 Jan A Hove
27.06 T. Frostad
27.07 Stian Hurlen
27.06 Einar Blomvik
28.06 Hans Akslen
28.06 Frank Rørstad
28.06 Terje Lorgen
28.06 Terje Lorgen
28.06 Leif Dybdal
28.06 Olav Dybdal
28.06 Leif Dybdal
29.06 Øivind Engeskar
29.06 Bulent Øcalan
29.06 Malvin Vegsund
29.06 Øivind Engeskar
30.06 Torstein Stavseng
30.06 Torstein Stavseng
01.07 Stein Ove Lianes
02.07 Jan Arne Hove
02.07 Jan Arne Hove
02.07 Kåre Hove
02.07 Per Rune Strandabø
02.07 Øivind Engeskar
02.07 Øivind Engeskar
02.07 Per Rune Strandabø
03.07 Tore Flisnes
03.07 Torbjørn Frostad
03.07 Frode Akslen
03.07 Frode Akslen
03.07 Einar A. Blomvik
03.07 Einar A. Blomvik
04.07 Terje Lorgen
04.07 Olav Dybdal
04.07 Olav Dybdal
04.07 Leif Dybdal
04.07 Terje Nygård
05.07 Gudmund Reiten
05.07 Gudmund Reiten
05.07 Kåre Hove
06.07 Ukjent
06.07 Andre Haram
06.07 Jostein Solvoll
06.07 Jostein Solvoll
06.07 Eirik Solvoll
06.07 Ottar Flydahl
07.07 Olav Dybdal
07.07 Gottfried Steinhauser
07.07 Jostein Solvoll
09.07 Einar A. Blomvik
10.07 Frode Akslen
10.07 Helge Ytterhaug
10.07 Leif Dybdal
10.07 Olav Dybdal
10.07 Olav Dybdal
10.07 Olav Dybdal
10.07 Leif Dybdal
10.07 Stein O Lianes
11.07 Øivind Engeskar
11.07 Øivind Engeskar
11.07 Jan Arne Hove
11.07 Gudmund Reiten
11.07 Jan Arne Hove
12.07 Andre Haram
12.07 Andre Haram
12.07 Einar A. Blomvik
12.07 Einar A. Blomvik
12.07 Reidar Haram
12.07 Reidar Haram
13.07 Robbin Van Beek
13.07 Eirik Solvoll
14.07 Gudmund Reiten
14.07 Kåre Hove
14.07 Kåre Hove
14.07 Rolf Vegsund
14.07 Øivind Engeskar
14.07 Øivind Engeskar
15.07 Eirik Solvoll
15.07 Finn Erik Stavseng
15.07 Robbin Van Beek Sjøørret
12.07 Einar A. Blomvik
16.07 Henrik Wedø
16.07 Leif Dybdal
17.07 Øivind Engeskar
17.07 Øivind Engeskar
17.07Odd Helge Lie
18.07 Einar A. Blomvik
18.07 Reidar Haram
18.07 Reidar Haram
18.07 Roger Urke
18.07 Roger Urke
18.07 Roger Urke
19.07 Finn Berg
19.07 Finn Berg
19.07 Johannes Skorpen
20.07 Gudmund Reiten
20.07 Gudmund Reiten
20.07 Abbe
21.07 Tore Flisnes
21.07 Tore Flisnes
23.07 Øivind Engeskar
24.07 Reidar Haram
24.07 Reidar Haram
24.07 Reidar Haram
24.07 E. A. Blomvik
24.07 E. A. Blomvik
24.07 Hans P Zimmermann
24.07 Knut G Alnes
25.07 Dag H Tuene
26.07 Gudmund Reiten
26.07 Øivind Engeskar
27.07 Ottar Flydahl
27.07 Reidar Haram
27.07 Reidar Haram
27.07 E. A. Blomvik
27.07 E. A. Blomvik
28.07 Jarle Eik
28.07 Stian Hurlen
28.07 Leif Dybdal
29.07 Øivind Engeskar, sjøørret
30.07 Reidar Hafors
30.07 Terje Nygård
31.07 Stein O Lianes
01.08 Jan Arne Hove
02.08 Reidar Haram, oppdrettslaks
03.08 Per Paulsen
03.08 Per Paulsen
03.08 Leif Dybdal
03.08 Stein O Lianes
04.08 Per Rune Strandabø, sjøørret
04.08 Per Rune Strandabø
04.08 Per Rune Strandabø
04.08 Per Rune Strandabø
05.08 Jarle Hove
06.08 Olav Dybdal
06.08 Jostein Solvoll
07.08 kåre Hove
08.08 Stian Brustuen
08.08 Magne Bakken
08.08 Jarle Hove,
08.08 E. A. Blomvik
10.08 Kåre Hove
11.08 Eirik Solvoll
12.08 Olav Dybdal
12.08 Leif Dybdal
12.08 Leif Dybdal
12.08 Stein O Lianes Oppdrettlaks
15.08 Knut I Steinhovden
16.08 Øivind Engeskar
16.08 Øivind Engeskar
16.08 Gudmund Reiten
17.08 Kim Villesen

Vekt
2,8 kg
1,2 kg
5,7 kg
2.2 kg
8,0 kg
4,2 kg
9,2 kg
6,5 kg
7,0 kg
7,0 kg
7,0 kg
11,3 kg
2,0 kg
5,2 kg
7,0 kg
6,5 kg
9,0 kg
7,6 kg
7,8 kg
6,4 kg
4,0 kg
2,6 kg
5,8 kg
4,7 kg
4,2 kg
7,3 kg
6,3 kg
3,3 kg
5,7 kg
6,7 kg
8,2 kg
4,6 kg
5,0 kg
1,0 kg
2,0 kg
4,2 kg
4,8 kg
4,6 kg
5,1 kg
3,8 kg
6,1 kg
3,0 kg
1,3 kg
4,1 kg
3,0 kg
6,2 kg
7,7 kg
2,3 kg
3,2 kg
5,3 kg
4,3 kg
5,5 kg
7,8 kg
6,9 kg
4,5 kg
3,4 kg
5,6 kg
2,5 kg
5,6 kg
3,6 kg
6,4 kg
3,6 kg
4,2 kg
1,3 kg
3,0 kg
9,5 kg
3,2 kg
6,6 kg
3,2 kg
1,1 kg
2,4 kg
4,0 kg
4,2 kg
3,2 kg
3,2 kg
4,6 kg
3,0 kg
8,0 kg
4,0 kg
5,3 kg
1,8 kg
4,0 kg
2,3 kg
1,5 kg
5,1 kg
1,0 kg
3,3 kg
4,6 kg
4,4 kg
1,8 kg
0,9 kg
1,2 kg
4,0 kg
1,9 kg
1,3 kg
5,6 kg
1,7 kg
6,5 kg
3,4 kg
4,0 kg
3,3 kg
1,0 kg
2,7 kg
5,0 kg
5,0 kg
6,2 kg
4,1 kg
4,0 kg
1,2 kg
2,2 kg
1,4 kg
4,6 kg
1,7 kg
1,7 kg
1,6 kg
4,3 kg
0,3 kg
1,3 kg
3,5 kg
1,8 kg
1,4 kg
1,3 kg
1,0 kg
1,7 kg
1,5 kg
2,3 kg
1,2 kg
1,3 kg
1,3 kg
4,5 kg
1,8 kg
2,4 kg
0,9 kg
1,2 kg
1,5 kg
3,0 kg
2,1 kg
4,0 kg
1,0 kg
1,2 kg
1,2 kg
1,0 kg
1,2 kg
1,0 kg
1,5 kg
6,3 kg
0,5 kg
1,5 kg
1,2 kg
1,0 kg
1,5 kg
1,2 kg
1,3 kg
1,0 kg
1,3 kg
0,8 kg
1,3 kg
1,6 kg
1,5 kg
1,7 kg
1,3 kg
2,9 kg
2,5 kg
1,0 kg
0,8 kg
1,0 kg
3,0 kg
1,8 kg
1,5 kg
1,1 kg
1,3 kg
1,5 kg
1,1 kg
1,3 kg
1,8 kg
1,5 kg
1,2 kg
1,0 kg
1,6 kg
2,2 kg
1,1 kg
1,3 kg
2,3 kg
3,0 kg
1,2 kg
1,2 kg
1,1 kg
0,9 kg
1,0 kg

Vinje/Busengdal 18.08 107 laks, 4 sjøørret
10.06 Egil steinhovden
10.06 Torstein Stavseng
15.06 Allan Hanssen
16.06 Olav Steinsvik
16.06 Dag Harald Tuene
21.06 Arve Mortensen
22.06 Torstein Stavseng
24.06 Per Arne Søvik
24.06 Roar Søvik
25.06 Geir Hoff
25.06 Jarle Hove
26.06 Vidar Nordstrand
26.06 Per Arne Søvik
27.06 Jan Erik Fjørtoft
27.06 Torstein Stavseng
28.06 Arve Mortensen
28.06 Arve Mortensen
29.06 Jan Olav Stadnes
29.06 Severin Hovde
29.06 Daniel A Hasselbakk
30.06 Endre Grande
30.06 Egil Steinhovden
02.07 Torbjørn Frostad
02.07 Terje Nygård
03.07 Bjørn Indresæter
03.07 Bjørn Indresæter
03.07 Bjørnar Indresæter
04 07 Torstein Davik
04 07 Torstein Davik
04 07 Peter Barrow
04.07 Torstein Stavseng
05.07 Bjørn Pettersen
05.07 Jon Hjelle
05.07 Torbjørn Frostad
05.07 Torbjørn Frostad
06.07 Gottfried Steinhauser
07.07 Torbjørn Frostad
07.07 Finn Tore Hove
07.07 Roar Søvik
08.07 Ib Noes
08.07 Tore Flisnes
09.07 Roar Søvik
09.07 Per Arne Søvik
09.07 Per Arne Søvik
09.07 Ib Noes
10.07 Jan Erik Fjørtoft
10.07 H. Ørstenvik/ Maria Jamas
11.07 R. Sulebakk/M. Fiskerstrand
11.07 R. Sulebakk/M. Fiskerstrand
11.07 Torstein Stavseng
11.07 Arve Mortensen
12.07 Robbin Van Beek
12.07 Finn Erik Stavseng
14.07 Knut Alnes
14.07 Olav Steinsvik
14.07 Olav Steinsvik
15.07 Håvard Valderhaug
15.07 Håvard Valderhaug
17.07 Per Arne Søvik
18.07 Severin Hovde
18.07 Severin Hovde
18.07 Severin Hovde
18.07 Olav Steinsvik
18.07 Per Ingar Lien
19.07 Tore Flisnes
19.07 Nils Roar Svendsen
19.07 Vidar Nordstrand
19.07 Ivar Hofseth
20.07 Franz Langle
20.07 Anders Vestre
21.07 Eirk Solvoll
21.07 Hans M Breiby
21.07 Hans P Zimmermann
22.07 Severin Hovde
23.07 Hans P Zimmermann
24.07 Criss Beitvett
24.07 Bjørn Indresæter
24.07 Bjørn Indresæter
25.07 Håvard Valderhaug
25.07 Håvard Valderhaug
26.07 Ole Nøstdal, sjøørret
28.07 Arve Mortensen
28.07 Lars Furmyr, sjøørret
30.07 Roar Søvik
30.07 Per Ingar Lien
31.07 Jan Olav sandnes
31.07 Geir I Løvik
02.08 Helge Hjønnevåg
03.08 Roar Søvik
03.08 Jan Dyrvik
04.08 Lars Furmyr
04.08 Ole K Larsen
04.08 Kjell Even Nygård
05.08 Kim Villesen
06.08 Daniel Vad
06.08 Geir Hoff
06.08 Geir Hoff, ørret
07.08 Stian Brustuen, Ørret
06.08 Mats Rubinsson
06.08 Mats Rubinsson
08.08 Mats Rubinsson, Gjenutsett
08.08 Mats Rubinsson
10.08 Håvard Valderhaug
10.08 Håvard Valderhaug
12.08 Torbjørn Frostad
13.08 Lars O Nyhaug
13.08 Lars O Nyhaug
17.08 Tor Olav Sandnes
17.08 Tor Olav Sandnes
18.08 Kim Villesen

Vekt
2,7 kg
2,3 kg
6,0 kg
7,4 kg
4,4 kg
7,7 kg
6,9 kg
8,3 kg
3,6 kg
5.0 kg
9,7 kg
3,5 kg
3,6 kg
4,3 kg
5,0 kg
3,4 kg
6,4 kg
2,1 kg
3,6 kg
3,2 kg
6,5 kg
2,5 kg
13,5 kg
6,8 kg
7,5 kg
4,1 kg
4,5 kg
2,5 kg
3,2 kg
3,7 kg
4,1 kg
3,2 kg
7,1 kg
4,2 kg
2,5 kg
1,5 kg
5,5 kg
1,3 kg
8,5 kg
6,0 kg
5,0 kg
3,8 kg
4,0 kg
1,1 kg
6,6 kg
6,3 kg
3,2 kg
6,2 kg
4,0 kg
1,2 kg
2,3 kg
4,2 kg
1,6 kg
4,0 kg
3,8 kg
7,4 kg
1,0 kg
1,5 kg
1,0 kg
4,1 kg
4,6 kg
5,7 kg
1,0 kg
6,6 kg
1,2 kg
6,0 kg
5,8 kg
1,2 kg
1,3 kg
3,8 kg
1,1 kg
6,6 kg
0,9 kg
4,7 kg
4,8 kg
1,0 kg
1,5 kg
0,8 kg
0,7 kg
1,3 kg
1,0 kg
1,2 kg
1,4 kg
1,6 kg
1,2 kg
6,0 kg
1,2 kg
1,0 kg
1,7 kg
1,0 kg
2,2 kg
1,0 kg
2,2 kg
2,0 kg
1,2 kg
1,0 kg
0,6 kg
0,8 kg
1,8 kg
1,0 kg
1,8 kg
7,0 kg
1,6 kg
1,8 kg
2,5 kg
2,1 kg
1,4 kg
1,2 kg
1,0 kg
2,7 kg

Sone 10, Jøsvoll. 17.08, 43 laks
15.06 Sverre Ulvestad
10.07 Harald Ulvestad
15.07 Torstein Stavseng
16.07 Robbin Van Beek
16.07 Torstein Stavseng
20.07 Sverre Ulvestad
20.07 Sverre Ulvestad
20.07 Sturla Stavseng
22.07 Torstein Davik
22.07 Torstein Davik
26.07 Even Helgesen
28.07 Fredrik Moger
29.07 Nils eldar Ytredal
31.07 Sverre Ulvestad
31.07 Andrea Overå
31.07 Nils eldar Ytredal
02.08 Øygunn Garseth
02.08 Øygunn Garseth
04.08 Kim Villesen
04.08 Torstein Davik
05.08 Torstein Stavseng
05.08 Torstein Stavseng
05.08 Jon Holt
06.08 Even Helgesen
06.08 Svein I Rokkerud
08.08 Mats Rubinsson
09.08 Jarle Hove
10.08 Kjell U Løvold
10.08 Øygunn Garseth
12.08 Nils O Giskegjerde
12.08 Nils O Giskegjerde
12.08 Nils O Giskegjerde
12.08 Nils O Giskegjerde
12.08 Kim Villesen
12.08 Jarle Hove
13.08 Torstein Stavseng
13.08 Torstein Stavseng
14.08 Jon Holt
14.08 Jon Holt
14.08 Even Helgesen
16.08 Torstein Stavseng
17.08 Sverre Ulvestad
17.08 Sverre Ulvestad

Vekt
9,5 kg
9.0 kg
4,7 kg
6,5 kg
3,3 kg
5.9 kg
5,2 kg
1,1 kg
3,2 kg
6,1 kg
1,2 kg
1,8 kg
2,0 kg
3,2 kg
5,7 kg
7,5 kg
6,0 kg
1,0 kg
4,1 kg
7,5 kg
2,7 kg
1,5 kg
8,0 kg
5,0 kg
1,3 kg
4,0 kg
4,2 kg
1,5 kg
1,5 kg
1,6 kg
2,6 kg
3,4 kg
6,4 kg
1,3 kg
1,2 kg
1,9 kg
2,0 kg
2,5 kg
2,0 kg
1,9 kg
5,3 kg
8,0 kg
2,5 kg

 

Sone 12, Vad 04.08, 13 laks
24.06 Per E Vad
26.06 Per E Vad
07.07 Hans R Vedde
15.07 Per Einar Vad
19.07 Per Einar Vad
21.07 Per Einar Vad
27.07 Hans R Vedde
31.07 Per Ingar Lien
31.07 Per Ingar Lien
02.08 Per Ø. Hansen
02.08 Raymond Valderhaug
11.08 Kjell A Wiik
11.08 Kjell A Wiik

Vekt
8,2 kg
3.2 kg
7,2 kg
5,6 kg
5,0 kg
6,0 kg
4,0 kg
2,5 kg
2,0 kg
1,5 kg
1,1 kg
3,6 kg
1,6 kg

 

________________________________________________________

Fortløpande fangstrapport 2014

Pr. veke tilsvarer alle 7 dager på samme vekenr. eks. veke 28: F.O.M. mandag 7. juli T.O.M. søndag 13. juli
Gjelder for elva samlet, MERK. ikkje pr sone. Det er ingen begrensinger på antall sjøørret.

FANGST RAPPORT for 2014, sesongstart 15.06.2014. Kl. 04.00
Samlet fangst for alle soner, se: www.laksefiske.stordal.no

MERK: IKKJE ALLE SONER ER OPPDATERT TIL SAMME DATO/TID.
PÅ ENKELTE SONER KAN VI FÅ ETTER RAPPORTERING AV FANGST

.

Vedovn for laavo og telt.

Rustfritt stål, 5 sekjoner med rør inkl gnistfanger.
Vekt ca 10 kg.

Passer perfekt til din egen Laksecamp.

Selges Kr. 2.000.-

Salg av bjørkaved.

Handstablet bjørkaved av god, lokal kvalitet.

Selges i 1000 liter, europall. Også ”peisved”.

Tar også opp bestilling for levering til hausten

Fortløpende fangstrapport for 2014

Foreløpig innrapportert for vassdraget pr 29.08.2014. 428 laks, 13ørret

Sone 1, Hove. 101 laks, 5 ørret
Oppdatert 31.08 kl 24.00.
15.06 Jarle Hove
15.06 Torstein Stavseng
17.06 Gudmund Reiten
19.06 Stein O. Lianes
19.06 Stein O. Lianes
19.06 Stein O. Lianes
19.06 Leif Dybdal
19.06 Leif Dybdal
19.06 Leif Dybdal
19.06 Terje Lorgen
19.06 Terje Lorgen
19.06 Egil Steinhovden
19.06 Egil Steinhovden
20.06 Gudmund Reiten
21.06 Reidar Haram
21.06 E. A. Blomvik
21.06 Odd Hammerbekk
22.06 Jan Egil Fjørtoft
22.06 Stein O. Lianes
23.06 Rune Strandabø
23.06 Rune Strandabø
23.06 Bulent Øcalan
23.06 Jan Arne Hove
24.06 Odd Hammerbekk
24.06 E. A. Blomvik
25.06 Stein O. Lianes
25.06 Stein O. Lianes
25.06 Leif Dybdal
25.06 Olav Dybdal
26.06 Kåre Hove
27.06 Hans Akslen
01.07 Leif Dybdal
01.07 Leif Dybdal
01.07 Leif Dybdal
01.07 Egil Steinhovden
02.07 Øivind Engeskar
02.07 Øivind Engeskar
03.07 Kåre Hove
03.07 Kåre Hove
03.07 Reidar Haram
05.07 Kenneth Strandabø
05.07 Jan Arne Hove
07.07Knut G. Alnes
08.07 Jan Arne Hove
08.07 Gudmund Reiten
10.07 Catho Øhlen
10.07 Catho Øhlen Ørret
10.07 Jarl Brunstad
13.07 Stein O. Lianes Regnbue ørret
14.07 Bulent Øcalan
15.07 E. A. Blomvik
15.07 E. A. Blomvik
15.07 Reidar Haram
15.07 Reidar Haram
16.07 Torbjørn Frostad
16.07 Torbjørn Frostad
16.07 Frode Akslen
16.07 Hans Akslen
16.07 Olav Dybdal
17.07 Bulent Øcalan
17.07 Bulent Øcalan
17.07 Rolf Vegsund
17.07 Malvin Vegsund
17.07 Kåre Hove
17.07 Kåre Hove
17.07 Kåre Hove
17.07 Tormod Reiten
19.07 Franz langle
20.07 Kåre Hove
21.07 A M Bjørge
21.07 Jarle Hove Ørret
21.07 Jarle Hove ørret
26.07 Kåre Hove
28.07 Jarle Hove
29.07 Per R. Strandabø
30.07 T. Stavseng
31.07 Leif Dybdal
02.08 Arve Mortensen
02.08 Reidar Haram
06.08 Øystein Tørlen
06.08 Bjørn Barstad
11.08 Øystein Tørlen
12.08 Eirik Solvoll
12.08 Eirik Solvoll
12.08 Jostein Solvoll
17.08 Torstein Stavseng
19.08 Rolf Vegsund
19.08 Malvin Vegsund
21.08 Eirik Solvoll
21.08 Kim Villesen ørret
21.08 Olav Dybdal
22.08 Øivind Engeskar
22.08 Gudmund Reiten
24.08 Stein O. Lianes
24.08 Jarle Hove
24.08 Jarle Hove
25.08 Kåre Hove
25.08 Kåre Hove
25.08 Gudmund Reiten
25.08 Øivind Engeskar
26.08 O. Hammerbekk
27.08 Leif Dybdal
29.08 Torstein Stavseng
29.08 Eirik Solvoll
30.08 Leif Dybdal
31.08 Malvin Vegsund

Laks
.
1,8 kg
2,9 kg
2,8 kg
3,6 kg
2,9 kg
2,9 kg
3,5 kg
3,9 kg
6,5 kg
3,6 kg
6,8 kg
2,3 kg
2,0 kg
2,0 kg
4,7 kg
2,5 kg
3,0 kg
5,5 kg
6,8 kg
3,2 kg
1,6 kg
2,0 kg
3,0 kg
2,2 kg
3,6 kg
2,5 kg
4,0 kg
0,8 kg
2,4 kg
1,8 kg
4,2 kg
1,8 kg
2,8 kg
3,0 kg
1,8 kg
0,9 kg
0,8 kg
1,5 kg
3,1 kg
1,1 kg
1,0 kg
2,1 kg
2,5 kg
4,5 kg
3,2 kg
1,2 kg
0,8 kg
1,8 kg
1,4 kg
2,5 kg
2,0 kg
4,0 kg
2,1 kg
3,2 kg
2,3 kg
4,7 kg
2,0 kg
1,0 kg
2,7 kg
3,0 kg
1,0 kg
4,2 kg
0,5 kg
2,0 kg
2,0 kg
0,9 kg
2,3 kg
2,2 kg
1,0 kg
1,1 kg
0,7 kg
0.5 kg
2,8 kg
1,0 kg
1,0 kg
0,7 kg
1,8 kg
1,4 kg
3,8 kg
1,4 kg
0,8 kg
0,6 kg
1,7 kg
1,3 kg
1,6 kg
1,1 kg
1,0 kg
1,1 kg
1,8 kg
0,8 kg
3,1 kg
1,8 kg
2,0 kg
1,2 kg
1,6 kg
2,6 kg
1,0 kg
0,9 kg
1,2 kg
1,7 kg
1,5 kg
2,0 kg
1,0 kg
1,1 kg
0,7 kg
2,4 kg

Sone 2. Vinje/Busengdal
oppdatert 31.08 kl 24. 41 laks 1 ørret
15.06 Hans Akslen
16.06 Atle Krogsæter
21.06 Reidar Skår
22.06 Willy Strandkleiv
25.06 Roar Søvik
25.06 Roar Søvik
25.06 Geir Hoff
27.06 Jarle Hove
30.06 Egil Steinhovden
30.06 Egil Steinhovden
07.07 Olav Steinsvik
13.07 Rune Midsund
13.07 Jarle Hove
14.07 Erik Sandal
16.07 Iben Noes
16.07 Iben Noes
17.07 Torstein Vestre
21.07 Jarle Hove
28.07 Franz Langle
29.07 Per Arne Søvik
01.08 Jarle Hove
02.08 Geir Hoff
02.08 Geir Hoff
04.08 Roar Søvik
06.08 Roar Søvik
08.08 Odd Helge Lied
08.08 Torbjørn Frostad
08.08 Torbjørn Frostad
18.08 Helge Hjønnevåg
18.08 Helge Hjønnevåg
20.08 Roar Søvik
20.08 Roar Søvik
21.08 Willy Hofseth
21.08 Ingar Syvertsen
22.08 Kim Villesen
23.08 Arve Jacobsen
25.08 Vågsæter
26.08 Jarle Hove
26.08 Kim Villesen Regnbueørret
27.08 Bjørn Indreseter
29.08 Kim Villesen
30.08 Christoffer Bjørge

Laks
.
3.7 kg
3,2 kg
3,5 kg
7,6 kg
3,0 kg
4,6 kg
1,2 kg
2,1 kg
1,1 kg
3,3 kg
2,3 kg
1,5 kg
4,4 kg
2,0 kg
4,6 kg
3,5 kg
0,5 kg
1,3 kg
1,1 kg
2,5 kg
1,0 kg
2,5 kg
1,5 kg
1,9 kg
0,8 kg
1,5 kg
2,1 kg
2,4 kg
2,0 kg
1,5 kg
1,2 kg
0,9 kg
2,5 kg
1,3 kg
1,2 kg
1,3 kg
1,0 kg
1,4 kg
0,6 kg
1,1 kg
2,6 kg
1,0 kg

Jøsvoll. 106 laks, 5 ørret
Oppdatert 31.08 kl. 24.00
15.06. Roger Helgesen
15.06 Even Helgesen
18.06 Odd Helge Lid - C & R
05.07 Hermann Helgesen
07.07 Egil Steinhovden
07.07 Egil Steinhovden
10.07 Odd Helge Lie
11.07 Egil Steinhovden
11.07 Egil Steinhovden
11.07 Christoffer Bjørge
11.07 Catho Øhlen
11.07 Frode Akslen
11.07 Frode Akslen
11.07 Hans Akslen
13.07 Franz Langle
13.07 Franz Langle
13.07 Torstein Stavseng
16.07 Franz Langle
14.07 Sverre G. Ulvestad
14.07 Sverre G. Ulvestad
16.07 Torstein Stavseng
16.07 Erik Sandal
16.07 Robbin Van Beek
17.07 Terje Lorgen
17.07 Terje Lorgen
17.07 Leif H Sættem
17.07 Torstein Stavseng
17.07 Finn E. Stavseng
17.07 Torbjørn Frostad
17.07 Torbjørn Frostad
18.07 Gilbert Lie
22.07 Vågseter??????
23.07 Vidar Blomvik
25.07 Gottfried Steinhauser
28.07 Leif J. Moger
28.07 Jarle Hove
28.07 T. Stavseng
28.07 T. Stavseng
28.07 T. Davik, Ørret
29.07 T. Stavseng
29.07 T. Davik
29.07 T. Davik
29.07 Leif J. Moger
30.07 Christian Breivk
30.07 Odd Helge Lie
30.07 Odd Helge Lie
31.07 Odd Helge Lie
02.08 Leif J. Moger Ørret
02.08 Leif J. Moger
02.08 Leif J. Moger
05.08 Øygunn Garseth
05.08 Øygunn Garseth
06.08 Torbjørn Frostad Ørret
06.08 Torbjørn Frostad
06.08 Torbjørn Frostad
06.08 Jarle Hove
06.08 Franz Langle
06.08 Franz Langle
07.08 Carl Støren
07.08 Kim Krogsæther
08.08 Terje Lorgen
08.08 Terje Lorgen
08.08 Terje Lorgen Oppdrett
08.08 Jakob Holt
08.08 Gilbert Lie
08.08 Odd H. Lie
11.08 Sverre Ulvestad
11.08 Audun Sjøholt
13.08 Jon Holt
13.08 Jon Holt
15.08 Åsmund G. S.
16.08 Thomas Osbakk
16.08 Sverre Ulvestad
18.08 Christoffer Bjørge, oppdrett
18.08 Christoffer Bjørge
18.08 Christoffer Bjørge
18.08 Christoffer Bjørge
18.08 Catho Øhlen
18.08 Catho Øhlen
18.08 Catho Øhlen
18.08 Egil Steinhovden
18.08 Egil Steinhovden
18.08 Egil Steinhovden
18.08 Terje Lorgen
19.08 Hans Akslen
19.08 Ole J. Ødegaard
24.08 Jarle Hove
24.08 Jarle Hove
26.08 Dag Eide
26.08 Øygunn Garseth
27.08 Jarle Hove Ørret
27.08 Jarle Hove Ørret
27.08 Jarle Hove
27.08 Jarle Hove
27.08 Torbjørn Frostad
27.08 Torbjørn Frostad
27.08 Torbjørn Frostad
27.08 Torbjørn Frostad
27.08 Kim Villesen
27.08 Kim Villesen
27.08 Torstein Stavseng
27.08 Torstein Davik
28.08 Leif H. Sættem
28.09 Terje Lorgen C&R brun
28.08 Terje Lorgen C&R brun
28.08 Terje Lorgen C&R brun
29.08 Tore Hallan
30.08 Odd Helge Lie
30.08 Odd Helge Lie
31.08 Jon Holt
31.08 Tore Hallan

Laks
.
7,0 kg
3,5 kg
6,5 kg
4,5 kg
1,8 kg
0,9 kg
2,2 kg
2,9 kg
4,4 kg
1,0 kg
3,5 kg
4,0 kg
3,5 kg
2,2 kg
1,0 kg
2,9 kg
1,9 kg
1,2 kg
2,0 kg
2,0 kg
4,3 kg
3,4 kg
2,1 kg
5,0 kg
4,1 kg
1,0 kg
3,6 kg
2,9 kg
2,1 kg
3,7 kg
4,0 kg
1,5 kg
4,3 kg
1,0 kg
1,6 kg
6,2 kg
3,7 kg
1,8 kg
1,0 kg
1,5 kg
1,2 kg
1,5 kg
2,0 kg
3,5 kg
1,8 kg
1,3 kg
4,0 kg
1,3 kg
2,7 kg
2,6 kg
2,7 kg
1,3 kg
1,3 kg
2,2 kg
2,5 kg
4,5 kg
2,0 kg
3,5 kg
1,8 kg
1,3 kg
1,5 kg
1,6 kg
5,7 kg
3,0 kg
4,0 kg
3,0 kg
1,5 kg
1,4 kg
4,0 kg
1,2 kg
2,5 kg
3,0 kg
1,5 kg
5,5 kg
3,0 kg
2,5 kg
2,5 kg
2,0 kg
1,5 kg
1,5 kg
1,1 kg
1,3 kg
1,9 kg
3,0 kg
1,3 kg
3,5 kg
1,8 kg
2,0 kg
6,0 kg
2,0 kg
0,4 kg
0,8 kg
2,0 kg
2,2 kg
1,7 kg
1,8 kg
2,0 kg
2,1 kg
1,5 kg
2,3 kg
4,3 kg
1,5 kg
1,0 kg
1,5 kg
1,5 kg
5,0 kg
1,8 kg
3,5 kg
6,0 kg
1,2 kg
2,1 kg

Franz Langle, Torbjørn Frostad 06.08

Roger Helgesen 15.06

.

.

.

.

Fangstrapport for 2013

Foreløpige tall for vassdraget: 334 laks, 15 ørret

Sone 1. Hove, 71 Laks . 8 ørret
Sluttrapport
15.06 Kåre Hove
17.06 Jarl Brunstad
17.06 Egil Steinhovden
19.06 Torstein Stavseng
20.06 Stein O. Lianes
22.06 Odd Hammerbekk
22.06 E. A. Blomvik
22.06 Paul Vaicekauskas
22.06 Paul Vaicekauskas
23.06 Tor A. Myklebust
24.06 Øivind Engeskar
24.06 Kåre Hove
25.06 Egil Steinhovden
26.06 Leif Dybdal
26.08 Olav Steinsvik
28.06 Jarl Brunstad
28.06 Egil Steinhovden
29.06 Leif Dybdal
29.06 Endre Grande
29.06 Egil Steinhovden
30.06 Øivind Engeskar
01.07 Odd Hammerbekk
02.07 Finn Erik Stavseng
05.07 Stein O. Lianes
05.07 Stein O. Lianes
08.07 Stein O. Lianes
09.07 Per Rune Strandabø
09.07 Per Rune Strandabø
10.07 Frode Akslen
10.07 Odd Hammerbekk
10.07 Einar A. Blomvik
15.07 Jan Arne Hove
15.07 Jan Arne Hove
15.07 Per Rune Strandabø
16.07 Rinus Van Beek
16.07 Torstein Stavseng
16.07 Reidar Haram
16.07 Reidar Haram
16.07 Einar A. Blomvik
17.07 Leif Dybdal
18.07 Per Rune Strandabø
18.07 Malvin Vegsund
19.07 Odd Hammerbekk
19.07 Odd Hammerbekk
19.07 Einar A. Blomvik
19.07 Einar A. Blomvik
19.07 Reidar Haram
19.06 Torstein Stavseng
20.07 Gudmund Reiten
21.07 Øivind Engeskar
26.07 Stein O. Lianes
27.07 Gudmund Reiten
27.07 Gudmund Reiten
27.07 Øivind Engeskar
28.07 Franz Langle
28.07 Franz Langle
28.07 Artur Spalitabaka
29.07 Olav Dybdal
01.08 Leif Dybdal
01.08 Stein O. Lianes
01.08 Stein O. Lianes
04.08 Olav Dybdal
07.08 Olav Dybdal
08.08 Per Rune Strandabø
12.08 Odd Hammerbekk
12.08 Kim Villesen
12.08 Kim Villesen
12.08 Kim Villesen
13.08 Øystein Slyngstadli
15.08 Andrew Almås
15.08 Odd Hammerbekk
16.08 Olav Dybdal
17.08 Gudmund Reiten
17.08 Gudmund Reiten
20.08 Kåre Hove
21.08 Einar A. Blomvik
25.08 Kåre Hove
28.08 Stein Ove Lianes
28.08 Reidar Haram

Laks
.
4,2 kg
8,0 kg
6,5 kg
2,7 kg
1,2 kg
2,0 kg
7,2 kg
6,2 kg
9,3 kg
2,1 kg
3,1 kg
6,4 kg
Ø 1.8 kg
5,7 kg
2,1 kg
2,1 kg
Ø 0,8 kg
4,7 kg
3,5 kg
5,5 kg
2,4 kg
2,4 kg
2,4 kg
6,1 kg
4,2 kg
1,0 kg
3,8 kg
1,7 kg
5,6 kg
3,2 kg
5,1 kg
3,0 kg
0,5 kg
Ø 2,6 kg
3,5 kg
0,9 kg
3,0 kg
1,8 kg
4,8 kg
1,5 kg
1,3 kg
3,3 kg
2,9 kg
2,8 kg
3,8 kg
1,8 kg
3,1 kg
2,3 kg
1,7 kg
4,3 kg
1,4 kg
Ø 0,5 kg
Ø 2,5 kg
3,3 kg
3,0 kg
1,8 kg
Ø 2,8 kg
Ø 0,8 kg
0,8 kg
1,4 kg
1,8 kg
1,0 kg
0,8 kg
1,1 kg
5,5 kg
3,1 kg
1,2 kg
1,0 kg CR
6,5 kg
Ø 2,3 kg
3,1 kg
2,2 kg
1,0 kg
0,8 kg
3,3 kg
3,0 kg
3,1 kg
1,0 kg
1,1 kg

Sone 2. Vinje/Busengdal,
45 Laks . 1 ørret, Sluttrapport
15.06 Stein Nyseter
15.06 M. Kamp
16.06 Severin Hovde
17.06 Ottar Flydal
22.06 Arve Mortensen
23.06 Tore Nerbø
23.06 Joakim Urke
23.06 Chriss Beitvedt
23.06 Ole H. Ragnarsson
24.06 Olav Steinsvik
24.06 Torstein Davik
26.06 Allan Hanssen
26.06 Tore Nerbø
27.06 Christoffer Bjørge
27.06 Christoffer Bjørge
29.06 Egil Steinhovden
07.07 Catho Øhlen
09.07 Jonny Pettersen
10.07 Kjell A. Sætre
12.07 Franz Langle
12.07 Franz Langle
15.07 Gottfried Steinhauser
16.07 Ambros Hiller
17.07 Mattis Bjøkne
17.07 Jarl Brunstad
18.07 Franz Langle
19.07 Gottfried Steinhauser
19.07 Ambros Hiller
25.07 Jan E. Fjørtoft
27.07 Catho Øhlen
04.08 Børre Ringdal
07.08 Helge Hjønnevåg
11.08 Ingar Syversen
11.08 Ingar Syversen
16.08 Ingar Syversen
16.08 Ingar Syversen
16.08 Ingar Syversen
17.08 Jan E. Fjørtoft
20.08 Bjørn Indresæter
26.08 Gunnar Kjellstadlie
28.08 Robert Valderhaug
28.08 Johnny Valderhaug
31.08 Jarle Hove
31.08 Jarle Hove
31.08 Jarle Hove

.
.
7,2 kg
3,6 kg
4,7 kg
2,7 kg
5,4 kg
7,5 kg
4,0 kg
2,3 kg
5,0 kg
3,6 kg
7,3 kg
4,2 kg
4,5 kg
6,3 kg
2,2 kg
0,8 kg
0,5 kg
Ø1 kg
6,0 kg
5,4 kg
1,5 kg
1,6 kg
1,4 kg
4,0 kg
3,6 kg
1,0 kg
4,8 kg
4,4 kg
1,0 kg
1,0 kg
5,0 kg
3,5 kg
2,3 kg
1,1 kg
2,3 kg
2,2 kg
1,2 kg
5,2 kg
1,5 kg
4,5 kg
3,4 kg
2,4 kg
0,9 kg
1,1 kg
2,2 kg

Bilder

sone 10. Jøsvoll, 53 Laks .
Sluttrapport
15.06 Tore Hallan
15.06 Even Helgesen
15.06 Jon Holt
28.06 Esben Hansen
30.06 Peder Naalsund
30.06 Terje Lorgen
30.06 Torstein Davik
03.07 Atle Krogsæter
03.07 Torstein Stavseng
10.07 Egil Steinhovden
10.07 Terje Lorgen
10.07 Torbjørn Frostad
11.07 Torstein Stavseng
12.07 Øygunn Garseth
14.07 Roger Helgesen
14.07 Roger Helgesen
15.07 Franz Langle
15.07 Franz Langle
19.07 Franz Langle
31.07 Severin Hovde
31.07 Severin Hovde
31.07 Leif H. Sættem
01.08 Hans Akslen
01.08 Hans Akslen
01.08 Egil Steinhovden
02.08 Even Helgesen
03.08 Roger Helgesen
03.08 Roger Helgesen
04.08 H. Helgesen
04.08 H. Helgesen
04.08 Sverre Ulvestad
05.08 Gilbert Lie
05.08 Gilbert Lie
05.08 Odd H. Lie
05.08 Odd H. Lie
05.08 Odd H. Lied
09.08 Terje Lorgen
09.08 Terje Lorgen
10.08 Chr. Bjørge
10.08 Chr. Bjørge
10.08 Torstein Davik
14.08 Kim Villesen
14.08 Kim Villesen
14.08 Jarle Hove
14.08 Torstein Stavseng
15.08 Petter Hanssen
15.08 Tore Nerbø
15.08 Egil Steinhovden
15.08 Oddbjørn Hjelle
15.08 Torstein Stavseng
15.08 Torstein Stavseng
16.08 Bjørn Holmelid
16.08 Odd H. Lie
17.08 Roger Helgesen
17.08 Roger Helgesen
29.08 Egil Steinhovden
29.08 Torstein Stavseng
29.08 Torstein Stavseng
29.08 Petter Hanssen
30.08 Jarle Hove
30.08 Jarle Hove
30.08 Jarle Hove
31.08 Torstein Stavseng
31.08 Torstein Stavseng

Laks
.
11 kg
7,5 kg
5,0 kg
10 kg
5,6 kg
6,7 kg
2,5 kg
7,5 kg
6,0 kg
4,8 kg
6,3 kg
5.6 kg
5,2 kg
2,8 kg
14.0 kg
3,0 kg
7,8 kg
1,2 kg
5,2 kg
1,2 kg
5,0 kg
5,5 kg
7,5 kg
Ø 1,2 kg
1,0 kg
4,0 kg
3,2 kg
4,2 kg
1,8 kg
4,9 kg
1,5 kg
5,5 kg
5,5 kg
5,0 kg
3,0 kg CR
5,5 kg
3,7 kg
1,7 kg CR
3,7 kg
4,3 kg
2,7 kg
6,1 kg
6,2 kg
3,5 kg
8,9 kg
4,0 kg
3,0 kg
1,7 kg
7,9 kg
4,5 kg
4,0 kg
4,5 kg
5,2 kg
3,0 kg
4,5 kg
3,3 kg
4,5 kg C/R
3,9 kg
2,2 kg
7,5 kg C/R
1,8 kg
Ø 1,5 kg
3,9 kg
2,7 kg

Fangstrapport 2012

Pr. veke tilsvarer alle 7 dager på samme vekenr. eks. veke 28: F.O.M. mandag 2. juli T.O.M. søndag 8. juli
Gjelder for elva samlet, MERK. ikkje pr sone. Det er ingen begrensinger på antall sjøørret.

FANGST RAPPORT for 2012, sesongstart 15.06.2012. Kl. 04.00
Samlet fangst for alle soner, se: www.laksefiske.stordal.no

MERK: IKKJE ALLE SONER ER OPPDATERT TIL SAMME DATO/TID.
PÅ ENKELTE SONER KAN VI FÅ ETTER RAPPORTERING AV FANGST

Samla for vassdraget: 31.08 : 571 laks og 24 ørret

HOVE, Sone 1. Laks 151. Ørret 5
Oppdatert 31.08
15.06. Olav Dybdal
15.06. Stein Lianes
15.06. Leiv Dybdal
15.06. Finn Tore Hove
15.06. Kim Krogsæter
15.06. Kim Krogsæter
16.06 Jan Arne Hove
16.06 Kåre Hove
16.06 Øivind Engeskar
16.06 Øivind Engeskar
16.06 Øivind Engeskar
17.06 Odd Hammerbekk
17.06 Einar A. Blomvik
17.06 Einar A. Blomvik
17.06 Reidar Haram
18.06 Jarle Hove.
19.06 Per Rune Strandabø
19.06 Gudmund Reiten
19.06 Gudmund Reiten
20.06 Reidar Haram
21.06. Olav Dybdal
21.06. Peter Almroth
21.06. Torsten Olsdotter
22.06 Jan Arne Hove
22.06 Øivind Engeskar
22.06 Øivind Engeskar
22.06 Rolf Vegsund
23.06 Einar A. Blomvik
24.06. Olav Dybdal
24.06. Leiv Dybdal
25.06. Stein Lianes
25.06. Gudmund Reiten
25.06. Jan Arne Hove
25.06. Jan Arne Hove
26.06. Henrik Wedø
27.06. Stein Lianes
28.06. Kåre Hove
28.06. Kåre Hove
28.06. Kåre Hove
28.06. Kåre Hove
28.06. Rolf Vegsund
30.06. Frode Akslen
30.06. Frode Akslen
30.06. Frode Akslen
30.06. Frode Akslen
30.06. Per Paulsen0
01.07. Jan Arne Hove
01.07. Tormod Reiten
01.07. Tormod Reiten
01.07. Gudmund Reiten
02.07. Odd Hammerbekk
02.07. Terje Nygård
02.07. Terje Nygård
02.07. Terje Nygård
02.07. Egil Steinhovden
02.07. Egil Steinhovden
03.07. Leiv Dybdal
03.07. Stein Lianes
03.07. Stein Lianes
03.07. Stein Lianes
03.07. Stein Lianes
03.07. Torstein Stavseng
04.07. Jan Arne Hove
04.07. Jan Arne Hove
04.07. Jan Arne Hove
04.07. Jan Arne Hove
04.07. Kåre Hove
04.07. Amalie H. Viddal
04.07. Jan Ulvestad
05.07. Terje Lorgen
05.07. Einar A. Blomvik
05.07. Odd Hammerbekk
05.07. Reidar Haram
07.07. Gudmund Reiten
07.07. Gudmund Reiten
07.07. M. Sladowski
07.07. Kåre Hove
07.07. Kåre Hove
08.07. Einar A. Blomvik
08.07. Odd Hammerbekk
08.07. Odd Hammerbekk
09.07. Olav Dybdal
09.07. Stein Lianes
09.07. Stein Lianes
09.07. Stein Lianes
10.07. Rolf Vegsund
10.07. Øivind Engeskar
11.07. Jarl Brunstad
11.07. Einar A. Blomvik
12.07. Ambrose Hiller
12.07. Hans P. Türtscher
12.07. Leiv Dybdal
13.07. Øivind Engeskar
13.07. Per Rune Strandabø
13.07. Gudmund Reiten
13.07. Kåre Hove
13.07. Kåre Hove
14.07. Odd Hammerbekk
14.07. Odd Hammerbekk
14.07. Ambrose Hiller
14.07. Knut Alnes
15.07. Stein Lianes
15.07. Frode Akslen
16.07. Jan Arne Hove
16.07. Jan Arne Hove
16.07. Gudmund Reiten
16.07. Øivind Engeskar
16.07. Øivind Engeskar
16.07. Øivind Engeskar
16.07. Øivind Engeskar
18.07. Franz Langle
18.07. Franz Langle
18.07. Franz Langle
18.07. Stein Lianes
18.07. Leiv Dybdal
19.07. Per Rune Strandabø
19.07. Jan Arne Hove
20.07. Einar A. Blomvik
22.07. Per Rune Strandabø
22.07. Kåre Hove
23.07 Olav Steinsvik
24.07. Stein Lianes
24.07. Olav Dybdal
25.07. Per Rune Strandabø
25.07. Jan Arne Hove
25.07. Jan Arne Hove
26.07. Odd Hammerbekk
26.07. Jan E. Mathisen
27.07. Torstein Stavseng
28.07. Kåre Hove
29.07. Einar A. Blomvik
31.07. Per Rune Strandabø
03.08. Øivind Engeskar
04.08. Torstein Stavseng
04.08. Jan E. Mathisen
04.08. Einar A. Blomvik
04.08. Einar A. Blomvik
04.08. Reidar Haram
07.08. Einar A. Blomvik
07.08. Reidar Haram
09.08. Jan Arne Hove
09.08. Øivind Engeskar
10.08. Einar A. Blomvik
10.08. Odd Hammerbekk
11.08. Leiv Dybdal
13.08. Roger Graber
13.08 Olav Steinsvik
13.08 I. Syvertsen
21.08. Kåre Hove
21.08. Malvin Vegsund
25.08. Reidar Haram
26.08. Stein Lianes
26.08. Ivar Hofseth
28.08. Reidar Haram
29.08. Tor Moldtumyr
29.08. Stein Lianes

.
.
laks 8,1 kg
laks 6,5 kg
laks 4,1 kg
laks 2,9 kg
laks 6,5 kg
laks 1,9 kg
laks 8,0 kg
laks 7,5 kg
laks 4,3 kg
laks 3,1 kg
laks 3,6 kg
laks 10,0 kg
laks 4,0 kg
laks 3,5 kg
laks 7,0 kg
laks 6,1 kg
laks 2,4 kg
laks 4,4 kg
laks 3,5 kg
laks 2,4 kg
laks 3,4 kg
laks 2,0 kg
laks 3,5 kg
laks 5,1 kg
laks 7,4 kg
laks 5,2 kg
laks 5,3 kg
laks 12,5 kg
laks 5,9 kg
laks 3,7kg
laks 6,0 kg
laks 4,5 kg
laks 2,6 kg
laks 3,8 kg
laks 5,0 kg
laks 6,2 kg
laks 7,0 kg
laks 3,7 kg
laks 3,0 kg
laks 1,7 kg
laks 3,6 kg
laks 3,6 kg
laks 2,5 kg
laks 2,5 kg
Ørret 0,5 kg
Ørret 0,6 kg
laks 7,0 kg
laks 9,2 kg
laks 3,3 kg
laks 4,0 kg
laks 4,0 kg
laks 2,2 kg
laks 2,2 kg
laks 2,7 kg
laks 2,7 kg
laks 6,8 kg
laks 4,9 kg
laks 4,1 kg
laks 1,7 kg
laks 1,8 kg
laks 3,2 kg
laks 3,9 kg
laks 2,9 kg
laks 2,7 kg
laks 7,6 kg
laks 2,7 kg
laks 1,9 kg
laks 2,7 kg
laks 5,0 kg
laks 3,3 kg
laks 2,6 kg
laks 1,3 kg
laks 2,0 kg
laks 4,9 kg
laks 9,2 kg
laks 2,1 kg
laks 2,2 kg
laks 2,4 kg
laks 5,9 kg
laks 3,7 kg
laks 1,7 kg
laks 5,0 kg
laks 5,8 kg
laks 2,5 kg
laks 1,8 kg
laks 3,0 kg
laks 1,8 kg
laks 8,5 kg
laks 3,6 kg
Ørret 1,3 kg
laks 2,7 kg
laks 3,5 kg
Ørret 1,9 kg
laks 4,3 kg
laks 0,9 kg
laks 7,1 kg
laks 0,7 kg
laks 1,0 kg
laks 2,5 kg
laks 2,4 kg
laks 3,5 kg
laks 0,8 kg
laks 1,4 kg
laks 0,9 kg
laks 2,5 kg
laks 3,0 kg
laks 2,8 kg
laks 2,3 kg
laks 2,2 kg
laks 2,0 kg
laks 4,5 kg
laks 2,5 kg
laks 1,8 kg
laks 1,1 kg
laks 4,4 kg
laks 3,2 kg
laks 1,5 kg
laks 2,2 kg
laks 1,3 kg
laks 2,2 kg
laks 1,2 kg
laks 0,9 kg
laks 1,1 kg
laks 1,1 kg
laks 4,6 kg
laks 2,5 kg
laks 2,0 kg
laks 1,4 kg
laks 1,4 kg
laks 0,6 kg
laks 3,8 kg
laks 3,0 kg
laks 1,6 kg
laks 3,7 kg
laks 4,6 kg
laks 1,0 kg
ørret 0,8 kg
laks 1,8 kg
laks 2,6 kg
laks 4,3 kg
laks 2,7 kg
laks 1,9 kg
laks 2,4 kg
laks 2,9 kg
laks 1,6 kg
laks 1,3 kg
laks 4,4 kg
laks 1,0 kg
laks 1,5 kg
laks 2,8 kg
laks 1,8 kg
laks 1,8 kg
laks 1,6 kg
laks 1,2 kg
ørret 2,6 kg
laks 1,3 kg

VINJE/BUSENGDAL,
87 laks, 11 ørret 31.08
15.06. Hans Akslen
15.06. Frode Akslen
15.06. Torstein Davik
15.06. Nils Ove Giskegjerde
15.06. Jarl Brunstad
15.06. Terje Lorgen
17.06. Peder Naalsund
18.06. Torstein Stavseng
19.06. Jarl Brunstad
24.06. Egil Steinhovden
24.06. Knut I. Steinhovden
26.06. Henrik Wedø
25.06. Arve Mortensen
26.06. Torbjørn Frostad
26.06. Willy Hofseth
26.06. Petter Hanssen
28.06. Øystein Tørlen
28.06. Øystein Tørlen
29.06. Torbjørn Frostad
29.06. Torbjørn Frostad
30.06. Moltumyr
01.07. Arve Mortensen
01.07. Torbjørn Frostad
01.07. Finn E. Stavseng
02.07. Finn Å. Holmstrøm
02.07. Daniel Brunstad
04.07. Kristian Almås
05.07. Cato Øhlen
07.07. Ambrose Hiller
08.07. Ambrose Hiller
08.07. Hannes Rehn
08.07. Hannes Rehn
08.07. Bruno Bereuter
10.07. Ambrose Hiller
10.07. Ambrose Hiller
10.07. Gottfried Steinhauser
11.07. Bruno Bereuter
12.07 Olav Steinsvik
12.07 Olav Steinsvik
12.07 Olav Steinsvik
12.07 Ole J. Ødegaard
12.07. Øystein Tørlen
13.07. Hannes Rehn
13.07. Hannes Rehn
13.07. Gottfried Steinhauser
13.07. Gottfried Steinhauser
13.07. Franz Langle
14.07. Bruno Bereuter
14.07. Hannes Rehn
14.07. Nils O. Svendsen
15.07. Torbjørn Frostad
15.07. Torbjørn Frostad
15.07. Olav Rune Vad
18.07. B. Wachter
18.07. Jochen Klimmer
19.07. Jochen Klimmer
19.07. E. Solvoll
19.07. E. Steinhovden
19.07 Olav Steinsvik
19.07 Olav Steinsvik
20.07 Tony Barmann
21.07. Lothar Schwendinger
21.07. Thomas Klimmer
23.07. Jochen Klimmer
23.07. Jochen Klimmer
23.07. Eirik Solvoll
24.07 Ole J. Ødegaard
24.07 Jarle Ødegaard
25.07. Øystein Tørlen
27.07. Kim Krogsæter
27.07. Adrian Solvang
27.07. Øystein Tørlen
27.07. Øystein Tørlen
27.07. Øystein Tørlen
28.07. Atle Andersen
28.07. Atle Andersen
28.07. Atle Andersen
28.07. Stein Tosterud
01.08. Terje Nygård
01.08. Jarl Brunstad
02.08 O. Ekremseter
03.08 Kjell Even Nygård
05.08 Arve Mortensen
06.08 I. Syversen
07.08 Solvoll
08.08 Jarle Hove
10.08. Torstein Stavseng
11.08. Vidar Tolås
16.08 Jarle Hove
21.08 Jarle Hove
21.08 Olav Dybdal
21.08 Olav Dybdal
21.08. Eirik Solvoll
22.08. Terje Nygård
22.08. Terje Nygård
29.08. Øystein Tørlen
30.08. Sindre Berge
31.08 Jarle Hove

.
.
laks 3,3 kg
laks 3,8 kg
laks 4,0 kg
laks 2,7 kg
laks 3,1 kg
laks 3,2 kg
laks 5,0 kg
laks 6,6 kg
laks 5,2 kg
laks 4,7 kg
laks 5,0 kg
laks 3,4 kg
laks 7,2 kg
laks 9,6 kg
laks 6,0 kg
laks 5,0 kg
laks 1,6 kg
laks 5,3 kg
laks 9,5 kg
laks 5,7 kg
laks 5,0 kg
laks 5,5 kg
laks 4,5 kg
laks 5,1 kg
laks 4,0 kg
laks 5,2 kg
laks 2,6 kg
laks 1,3 kg
laks 2,0 kg
laks 3,0 kg
laks 5,7 kg
Ørret 1,0 kg
Ørret 1,0 kg
Ørret 0,7 kg
laks 6,6 kg
laks 2,0 kg
laks 2,2 kg
laks 4,8 kg
laks 3,8 kg
laks 2,0 kg
laks 7,2 kg
laks 3,5 kg
laks 3,5 kg
laks 5,7 kg
laks 1,2 kg
Ørret 1,2 kg
laks 7,3 kg
laks 2,5 kg
laks 4,1 kg
laks 7,1 kg
laks 5,8 kg
laks 2,4 kg
laks 2,0 kg
laks 2,2 kg
Ørret 1,5 kg
Ørret 0,5 kg
laks 1,7 kg
Ørret 0,9 kg
laks 4,1 kg
laks 2,1 kg
laks 5,0 kg
laks 7,0 kg
laks 1,5 kg
laks 5,0 kg
laks 1,5 kg
laks 4,5 kg
laks 7,0 kg
laks 5,0 kg
laks 2,2 kg
ørret 0,7 kg
laks 4,5 kg
laks 2,0 kg
laks 3,5 kg
Ørret 0,8 kg
laks 1,4 kg
laks 4,4 kg
laks 2,6 kg
laks 2,0 kg
laks 4,5 kg
laks 1,6 kg
laks 4,4 kg
laks 12,7 kg
laks 3,0 kg
laks 3,2 kg
laks 1,2 kg
Ørret 1,0 kg
laks 1,7 kg
laks 3,8 kg
laks 8,2 kg
Ørret 0,7 kg
laks 2,2 kg
laks 0,6 kg
laks 5,5 kg
laks 14,0 kg
laks 1,7 kg
laks 1,6 kg
laks 2,0 kg
laks 2,2 kg

Jøsvoll. 31.08.
51 laks, 2 ørret
04.07. Gottfried Steinhauser
04.07. Birgit Fetz
05.07. Torstein Stavseng
05.07. Kjell Tronesvold
11.07. Franz Langle
11.07. Franz Langle
12.07. Ambrose Hiller
16.07. Espen Hanssen
17.07. Jochen Klimmer
18.07. Franz Langle
20.07. Jochen Klimmer
20.07. Jarle Hove
21.07. Espen Hanssen
22.07. E. Vikanes
02.08. Vidar Blomvik
02.08. Torstein Stavseng
02.08. Torstein Davik
02.08. Torstein Stavseng
07.08. Dag Eide
07.08. R. Helgesen
07.08. E. Helgesen
12.08. Torstein Stavseng
12.08. Per Paulsen
16.08. Tommy Jensen
18.08. Jon Holt
20.08. S. G. Ulvestad
20.08. Harald Ulvestad
21.08. Anita Garseth
22.08. Tommy Jensen
22.08. Frode Mork
22.08. Terje Lorgen
22.08. Terje Lorgen
22.08. Frank Rørstad
22.08. Frank Rørstad
23.08. Egil Steinhovden
23.08. Torstein Stavseng
24.08. Harald Ulvestad
24.08. Harald Ulvestad
25.08. Roger Helgesen
25.08. Roger Helgesen
25.08. Einar Merrygold
26.08. Herman Helgesen
26.08. Herman Helgesen
26.08. Herman Helgesen
27.08. Tore Hallan
28.08. Even Helgesen
28.08. Tore Hallan
29.08. Terje Lorgen
29.08. Torstein Stavseng
29.08. Torstein Stavseng
30.08. Hans Akslen
31.07. Jarle Hove
31.07. Jarle Hove

.
.
laks 6,3 kg
laks 2,4 kg
laks 5,6 kg
laks 2,5 kg
laks 3,5 kg
laks 5,8 kg
laks 4,2 kg
laks 6,0 kg
laks 8,2 kg
laks 3,0 kg
laks 8,4 kg
laks 5,3 kg
laks 4,3 kg
laks 2,0 kg
laks 4,2 kg
laks 1,9 kg
laks 6,9 kg
laks 6,2 kg
Ørret 2,5 kg
laks 2,5 kg
laks 7,0 kg
laks 4,8 kg
laks 3,5 kg
laks 2,0 kg
laks 2,1 kg
laks 3,0 kg
laks 2,0 kg
laks 2,5 kg
laks 4,1 kg
laks 3,2 kg
laks 1,4 kg
Ørret 0,8 kg
laks 5,2 kg
laks 4,0 kg
laks 3,2 kg
laks 3,6 kg
laks 3,8 kg
laks 2,0 kg
laks 6,5 kg
laks 5,5 kg
laks 5,7 kg
laks 7,0 kg
laks 10,0 kg
laks 3,5 kg
laks 2,8 kg
laks 11,0 kg
laks 4,7 kg
laks 6,0 kg
laks 1,2 kg
laks 4,3 kg
laks 8,5 kg
laks 3,6 kg
laks 2,5 kg

_________________________________________________________________________

Fangstrapport

Pr. veke tilsvarer alle 7 dager på samme vekenr. eks. veke 28: F.O.M. mandag 6. juli T.O.M. søndag 12. juli
Gjelder for elva samlet, MERK. ikkje pr sone. Det er ingen begrensinger på antall sjøørret.

FANGST RAPPORT for 2011, sesongstart 15.06.2011. Kl. 04.00
Samlet fangst for alle soner, se: www.laksefiske.stordal.no

MERK: IKKJE ALLE SONER ER OPPDATERT TIL SAMME DATO/TID.
PÅ ENKELTE SONER KAN VI FÅ ETTER RAPPORTERING AV FANGST

Samla for vassdraget:
31.08 : Laks: 570 stk – 2194,1 kg. Aure: 27 stk – 21 kg

HOVE, SONE 1.

Slutt rapport den 31.08 Kl. 24.00, 108 lakser og 7 ørret

JUNI:
15.06. R. Haram..........................…..laks 8,0 kg
15.06. Blomvik...................................laks 3,2 kg
15.06. R. Haram..........................…..laks 2,3 kg
15.06. Blomvik...................................laks 5,8 kg
16.06. Stein Lianes...........................laks 1,3 kg
17.06. Malvin Vegsund.....................laks 8,0 kg
17.06. Rolf Vegsund.........................laks 2,5 kg
18.06. Blomvik.................oppdretts laks 2,2 kg
20.06. Kåre Hove..............................laks 3,3 kg
20.06. Kåre Hove..............................laks 4,2 kg
20.06. J. E. Mathisen........................laks 4,1 kg
23.06. Kåre Hove..............................laks 4,7 kg
26.06. Kåre Hove..............................laks 5,2 kg
26.06. Jan A. Hove............................laks 2,2 kg
28.06. Henrik Wedø...........................laks 3,8 kg
28.06. Per Paulsen............................laks 2,2 kg
29.06. Kåre Hove..............................laks 3,3 kg
29.06. Kåre Hove..............................laks 5,2 kg
29.06. Jan A. Hove............................laks 2,5 kg
29.06. Jan A. Hove............................laks 7,2 kg
29.06. Rolf Vegsund..........................laks 8,6 kg
29.06. Rolf Vegsund..........................laks 5,8 kg
29.06. Kjell Koppang.........................laks 3,5 kg
29.06. Kjell Koppang.........................laks 4,0 kg
29.06. Kjell Koppang.........................laks 5,0 kg
30.06. J. E. Mathisen........................laks 7,4 kg
30.06. J. E. Mathisen.........................laks 2,8 kg
JULI:
01.07. Olav Dybdal ...........................laks 4,7 kg
01.07. Olav Dybdal ...........................laks 3,1 kg
02.07. Stein Lianes...........................laks 5,0 kg
02.07. Øivind Engeskar....................laks 4,1 kg
02.07. Øivind Engeskar....................laks 2,5 kg
02.07. Øivind Engeskar....................laks 1,9 kg
02.07. Øivind Engeskar....................laks 1,7 kg
02.07. Gudmund Rutr........................laks 3,3 kg
02.07. Kåre Hove..............................laks 6,1 kg
03.07. J. E. Mathisen........................laks 4,3 kg
04.07. Stein Lianes...........................laks 2,0 kg
04.07. Olav Dybdal ...........................laks 5,2 kg
04.07. Leiv Dybdal ...........................laks 2,1 kg
05.07. Øivind Engeskar....................laks 3,5 kg
05.07. Øivind Engeskar....................laks 6,1 kg
05.07. Øivind Engeskar....................laks 1,3 kg
05.07. Rolf Vegsund..........................laks 1,8 kg
07.07. Terje Lorgen...........................laks 2,5 kg
08.07. Øivind Engeskar....................laks 1,3 kg
08.07. Gudmund Reitn........................laks 4,1 kg
08.07. Kåre Hove..............................laks 3,4 kg
10.07. Stein Lianes...........................laks 1,0 kg
10.07. Stein Lianes...........................laks 1,3 kg
10.07. Steinhauser............................laks 2,0 kg
11.07 Jan A. Hove.............................laks 3,5 kg
11.07. Jan A. Hove............................laks 1,3 kg
11.07. Gudmund Reitn......................laks 1,3 kg
11.07. Gudmund Reitn......................laks 0,8 kg
12.07. Blomvik...................................laks 1,0 kg
13.07. Olav Dybdal ...........................laks 1,3 kg
13.07. Olav Dybdal ...........................laks 3,4 kg
13.07. Leiv Dybdal ..........................ørret 0,7 kg
14.07. Øivind Engeskar....................laks 6,2 kg
14.07. Øivind Engeskar....................laks 2,1 kg
14.07. Rolf Vegsund.........................laks 1,2 kg
15.07. Blomvik...................................laks 3,0 kg
18.07. J. E. Mathisen........................laks 1,5 kg
19.07. Franz Langle.........................ørret 0,7 kg
19.07. Leiv Dybdal ...........................laks 2,1 kg
19.07. Olav Dybdal ...........................laks 1,1 kg
20.07. Øivind Engeskar....................laks 1,3 kg
20.07. Øivind Engeskar....................laks 1,7 kg
20.07. Malvin Vegsund.....................laks 3,6 kg
22.07. Leiv Dybdal ...........................laks 0,6 kg
22.07. Leiv Dybdal ...........................laks 1,1 kg
23.07 Jan A. Hove.............................laks 3,1 kg
23.07. Jan A. Hove............................laks 2,9 kg
23.07. Gudmund Reitn......................laks 2,4 kg
23.07. Kåre Hove..............................laks 0,5 kg
24.07. R. Haram..........................…..laks 3,6 kg
24.07. Blomvik...................................laks 1,8 kg
24.07. Hammerbekk.........................laks 0,9 kg
25.07. Frode Akslen.........................laks 1,6 kg
25.07. Frode Akslen.........................laks 1,0 kg
25.07. Hans Akslen.........................laks 10,0 kg
25.07. Leiv Dybdal ...........................laks 2,6 kg
25.07. Kjell Solvang..........................laks 0,6 kg
26.07. Rolf Vegsund.........................laks 3,7 kg
26.07. Kåre Hove..............................laks 4,3 kg
26.07. Kåre Hove..............................laks 3,3 kg
27.07. Håvard Valderhaug..............ørret 0,7 kg
31.07. Jarl Brunstad..........................laks 1,2 kg
31.07. Leiv Dybdal ...........................laks 0,6 kg
03.08. Jan Erik Fjørtoft.....................ørret 0,9 kg
04.08. Kåre Hove..............................laks 1,8 kg
06.08. Leiv Dybdal ...........................laks 1,3 kg
09.08. Olav Dybdal ...........................laks 3,8 kg
09.08. Olav Dybdal ..........................ørret 0,7 kg
09.08. Olav Dybdal ..................brun ørret 0,7 kg
10.08 Jan A. Hove.............................laks 1,5 kg
10.08. Jan A. Hove............................laks 8,4 kg
10.08 Jan A. Hove.............................laks 4,4 kg
10.08 Jan A. Hove.............................laks 4,4 kg
10.08 Kåre Hove................................laks 1,9 kg
10.08 Kåre Hove................................laks 2,3 kg
10.08 Kåre Hove................................laks 1,6 kg
10.08 Kåre Hove................................laks 4,3 kg
10.08 Gudmund Reitn.........................laks 2,9 kg
10.08 Øivind Engeskar...... oppdrett laks 4,5 kg
11.08 Blomvik.....................................laks 1,0 kg
14.08 Blomvik....................................ørret 0.7 kg
17.08 Blomvik.....................................laks 6,4 kg
20.08. J. E. Mathisen.........................laks 3,5 kg
28.08. Rolf Vegsund...........................laks 3,6 kg
28.08. Rolf Vegsund...........................laks 2,9 kg
29.08. Odd Hammerbekk..................laks 3,2 kg
29.08. J. E. Mathisen.........................laks 4,2 kg
30.08. Olav Dybdal ............................laks 0,8 kg

VINJE, SONE 2.

Slutt rapport den 31.08 Kl. 24.00, 68 lakser og 8 ørret

15.06. Rune Flem..............................laks 3,5 kg
15.06. Arnstein Hjelmeseth..............laks 4,0 kg
15.06. N. Giskegjerde.......................laks 3,6 kg
15.06. S. E. Linge..............................laks 3,7 kg
15.06. F. Akslen.................................laks 3,5 kg
15.06. F. Akslen.................................laks 4,5 kg
15.06. A. Mortensen...........................laks 4,0 kg
17.06. Otto J. Rødseth.......................laks 9,5 kg
19.06. E. Steinhovden.......................laks 6,0 kg
20.06. O. Flydal...................................laks 7,2 kg
22.06. Tore Nærbø.............................laks 6,0 kg
23.06. Håvard Andersen....................laks 3,1 kg
24.06. Henrik Wedø...........................laks 1,2 kg
26.06. Torstein Stavseng...................laks 7,2 kg
26.06. Torstein Davik.........................laks 6,0 kg
26.06. S. Ulvestad..............................laks 1,4 kg
28.06. Kåre Henriksen.......................laks 4,5 kg
28.06. Kåre Henriksen.......................laks 5,0 kg
28.06. Brett Roberts...........................laks 3,0 kg
29.06 Terje Nygård.............................laks 8,6 kg
29.06. Henrik Wedø...........................laks 2,5 kg
30.06. Jarle Hove................................laks 2,3 kg
30.06. Tore Nærbø.............................laks 6,5 kg
30.06. Tore Nærbø.............................laks 8,0 kg
01.07. Per Arne Søvik........................laks 4,7 kg
01.07. Torbjørn Frostad......................laks 5,5 kg
01.07. Torbjørn Frostad......................laks 4,7 kg
01.07. Robert Nørve............................laks 4,6 kg
01.07. Dag Harald Tuene...................laks 6,0 kg
02.07. torstein Eriksson......................laks 1,1 kg
02.07. Kjell Koppang...........................laks 4,0 kg
03.07. Jens Friis..................................laks 4,0 kg
03.07. Jens Friis..................................laks 1,7 kg
03.07. Lieuwa Meekma......................laks 4,3 kg
09.07. Severin Hovde..........................laks 5,5 kg
09.07. Ambros Hiller............................laks 1,7 kg
09.07. Franz Langle............................ørret 0,8 kg catch and release
09.07. Franz Langle.............................laks 0,9 kg catch and release
10.07. Ambros Hiller............................laks 2,3 kg
10.07. Ambros Hiller............................laks 3,7 kg
10.07. Ambros Hiller............................laks 4,2 kg
13.07. Bjarne Haugen..........................laks 2,5 kg
13.07. Finn Holmstrøm........................laks 1,3 kg
14.07. Bruno Bereuter.........................laks 2,8 kg
14.07. Hans Peter Turtscher...............laks 2,6 kg
14.07. Steinhauser...............................laks 1,3 kg
16.07. Bruno Bereuter.........................laks 1,2 kg
17.07. Jarl Brunstad.............................laks 4,6 kg
18.07. Franz Langle.............................laks 4,1 kg
20.07. Vitueis Strobl............................laks 2,5 kg
21.07. Jarle Hove.................................laks 1,3 kg
21.07. Jarle Hove................................ørret 0,7 kg
23.07. Franz Langle.............................laks 7,0 kg
25.07. Kent Dahli.................................ørret 1,3 kg
25.07. T. Frostad.................................ørret 0,7 kg
27.07. Nils R. Svendsen......................laks 1,2 kg
27.07. Jarle Hove.................................laks 2,2 kg
27.07. Jarle Hove.................................laks 5,2 kg
29.07. T. Eriksson...............................ørret 0,5 kg
29.07. R. Bjørkavåg.............................laks 1,5 kg
06.08. Atle Andersen...........................laks 1,6 kg
07.08. Anna Borkowska......................laks 1,2 kg
07.08. Dawid Wikiel.............................laks 5,1 kg
10.08. Ingar Syversen..........................laks 8,9 kg
10.08. Ingar Syversen..........................laks 0,9 kg
10.08. Peder Paraowski.....................laks 3,1 kg
10.08. Johan Løchen...........................laks 9,8 kg
11.08 R. Bjørkavåg.............................laks 3,4 kg
17.08. Ingar Syversen...........................laks 4,5 kg
17.08. Ingar Syversen...........................laks 3,2 kg
17.08. Bjørn Indreseter.........................laks 1,2 kg
20.08. Gunnar Bratland........................laks 4,5 kg
24.08. Jarle Hove.................................ørret 0,5 kg
28.08. Per Paulsen..............................ørret 0,5 kg
28.08. Per Paulsen..............................ørret 0,5 kg
31.08. Svein E. Linge...........................laks 3,2 kg

SONE 10 Jøsvoll.

Ufullstendig Rapport
Fangst rapport den 31.08 Kl. 24.00, 66 lakser og 2 ørret

16.06 Helgesen..............................laks 5,2 kg
16.06 Helgesen..............................laks 4,5 kg
17.06 "Valdres"..............................laks 8,2 kg
18.06. Torstein Stavseng...............laks 6,6 kg
22.06. Marie G. Ulvestad...............laks 5,7 kg
07.07. Marie G. Ulvestad...............laks 6,0 kg
11.07.Dag Eide..............................laks 5,0 kg

12.07. Ambrose Hiller....................laks 4,7 kg
12.07. Hans Peter Turtscher.........laks 4,4 kg
12.07. Hans Peter Turtscher..........laks 4,1 kg
12.07. Franz Langle........................laks 3,8 kg
15.07. Torstein Stavseng.............. laks 4,2 kg
15.07. Torstein Stavseng.............. laks 9,8 kg
15.07. Torstein Stavseng.............. laks 4,5 kg

16.07. Ambrose Hiller....................laks 1,5 kg
16.07. Ambrose Hiller....................laks 4,5 kg
16.07. Gottfried Steinhauser.........laks 4,5 kg
17.07. Jarle Hove............................laks 3,2 kg
17.07. Franz Langle........................laks 2,2 kg
18.07. Even Helgesen.....................laks 4,1 kg
19.07. Even Helgesen.....................laks 4,0 kg
20.07. Vitalis Strobl.........................laks 3,2 kg
20.07. Franz Langle........................laks 5,2 kg
20.07. Franz Langle........................laks 5,5 kg
20.07. Kurt Haselwander................laks 4,9 kg
21.07. Manfred Oberhofer..............laks 5,5 kg
23.07. Roger Helgesen...................laks 5,4 kg
23.07. Roger Helgesen...................laks 2,4 kg
27.07. T. Frostad..............................laks 1,8 kg
27.07. T. Frostad..............................laks 9,3 kg
27.07. Dag Eide...............................laks 2,6 kg
29.07. Even Helgesen......................laks 6,2 kg
01.08. J. H. Andreassen..................laks 3,9 kg
03.08. Even Helgesen......................laks 8,0 kg
04.08 Hermann Helgesen………....laks 2,8 kg
05.08. Egil Steinhovden...................laks 2,2 kg
05.08. Egil Steinhovden...................laks 2,3 kg
05.08. Arild Ravnøy..........................ørret 1,0 kg
06.08. Bård Oksavik.........................laks 2,5 kg
06.08. Torstein Stavseng................ laks 5.5 kg
06.08. Torstein Stavseng................ laks 4,7 kg
06.08. Torstein Davik...................... laks 4,2 kg
10.08 Jarle Hove...............................laks 5,0 kg
11.08. Johan Løchen........................laks 1,7 kg
11.08. Johan Løchen........................laks 4,1 kg
12.08. Øygunn Garseth.....................laks 6,5 kg
12.08. Øygunn Garseth....................ørret 1,8 kg
13.08. Øygunn Garseth.....................laks 4,5 kg
13.08. Sverre Ulvestad......................laks 1,5 kg
16.08. Jon Holt.................................laks 2,5 kg
17.08. Sverre Ulvestad.....................laks 3,5 kg
17.08. Harald Ulvestad.....................laks 3,5 kg
17.08. Øygunn Garseth.................... laks 2,0 kg
18.08. Jon Holt.................................laks 3,0 kg
19.08. Jon Holt.................................laks 5,8 kg
23.08 terje Lorgen............................laks 8,6 kg
24.08. Roger Helgesen.....................laks 11.0 kg
26.08. J. H. Andreassen...................laks 5,8 kg
26.08. Lidvar Midtbust.....................laks 4,5 kg
26.08. Frank Rørstad.......................laks 6,0 kg
26.08. Frank Rørstad.......................laks 7,4 kg
27.08. Sverre Ulvestad.....................laks 5,5 kg
27.08. Torstein Stavseng................ laks 4,4 kg
28.08 Jarle Hove...............................laks 1,0 kg
Gjenutsatt - brun
28.08 Jarle Hove...............................laks 3,5 kg
Gjenutsatt - brun
28.08 terje Lorgen............................laks 4,7 kg
30.08 Roger Helgesen………….....laks 8.0 kg
30.08 Roger Helgesen………. …...laks 4,0 kg

 

Vennligst skriv navnet tydelig i rapportboka.

_________________________________________________

Resultat 2010

Samla for vassdraget:
31.08.2010: 638 laks laks og 29 ørret
Mangler oppdatering for sone Løset og sone Kirkebø .
Foreløpig rapport.
1-3 kg 339 laks - 661,4 kg
3-7 kg 261 laks - 1099,1 kg
Over 7 kg 38 laks - 304,6 kg
Ørret 29 - 41 kg

Laks 638 stk. tilsammen 2.065,1 kg

HOVE, SONE 1.
Sluttrapport den 31.08. 190 lakser og 7 ørret

15.06. Ø. Engeskar.......................…..laks 3,6 kg
15.06. Ø. Engeskar.....................…....laks 1,0 kg
15.06. M. Vegsund......................…....laks 2,2 kg
15.06. L. Wolstad........................…...laks 3,0 kg
15.06. Jan A. Hove............................laks 2,0 kg
15.06. Jan A. Hove............................laks 2,1 kg
15.06. Jan A. Hove............................laks 6,0 kg
15.06. Jan A. Hove............................laks 8,5 kg
16.06. Rune Flem..............................laks 7,0 kg

17.06. O. Dybdal...........................….laks 3,4 kg
17.06. O. Dybdal...............................laks 2,4 kg
17.06. H. Akslen..........................…...laks 3,4 kg
18.06. Kåre Hove..............................laks 2,0 kg
18.06. Kåre Hove..............................laks 5,8 kg
18.06. R. Vegsund.......................…...laks 3,2 kg
19.06. R. Haram..........................…...laks 8,0 kg
19.06. Blomvik..................................laks 7,2 kg
19.06. Blomvik..................................laks 8.0 kg
19.06. Blomvik..................................laks 3.0 kg
19.06. O. Hammerbekk.....................laks 6,8 kg
19.06. H. Wedø................................laks 8.2 kg
20.06. D.H. Tuene............................laks 2.5 kg
20.06. H. Wedø................................laks 2.7 kg
20.06. H. Wedø................................ørret 1,2 kg
20.06. Stein Lianes...........................laks 2.5 kg
20.06. Stein Lianes...........................laks 7,1 kg
21.06. Kåre Hove..............................laks 2,0 kg
22.06. O. Hammerbekk.....................laks 7,1 kg
22.06. R. Haram................................laks 8,0 kg
22.06. R. Haram................................laks 3,0 kg
23.06. L. Dybdal................................laks 3,5 kg
23.06. Stein Lianes...........................laks 5,0 kg
23.06. Terje Nygård..........................laks 4,0 kg
24.06. Kåre Hove..............................laks 5,3 kg
24.06. Kåre Hove..............................laks 4,0 kg
24.06. R. Vegsund.............................laks 5,3 kg
24.06. R. Vegsund.............................laks 2,8 kg
25.06. Peter Almroth.........................laks 9,0 kg
25.06. Kent Nicklasson......................laks 4,5 kg
25.06. Mattis Myrvoll.........................laks 5,6 kg
25.06. J. E. Mathisen.........................laks 3,0 kg
26.06. Torstein Stavseng..................laks 4,2 kg
26.06. O. Dybdal...............................laks 6,4 kg
27.06. M. Vegsund............................laks 3,5 kg
27.06. Kåre Hove..............................laks 1,4 kg
28.06. J. E. Mathisen.........................laks 3,5 kg
28.06. O. Hammerbekk......................laks 2,6 kg
28.06. O. Hammerbekk......................laks 2,0 kg
28.06. Blomvik...................................laks 2,8 kg
28.06. Sætre.....................................laks 3,5 kg
29.06. H. Wedø.................................laks 2.5 kg
29.06. H. Wedø.................................laks 1,7 kg
29.06. O. Dybdal...............................laks 2,2 kg
29.06. L. Dybdal................................laks 1,9 kg
01.07. O. Hammerbekk......................laks 4.0 kg
01.07. Blomvik...................................laks 5.7 kg
02.07. O. Dybdal...............................laks 2,5 kg
02.07. Jon Berg.................................ørret 2,8 kg
02.07. H. Wedø.................................laks 2.7 kg
02.07. Terje Nygård...........................laks 2.7 kg
02.07. Terje Nygård...........................laks 2.3 kg
03.07. R. Vegsund.......................…....laks 3,5 kg
03.07. R. Vegsund.............................laks 3,5 kg
04.07. Blomvik...................................laks 3.8 kg
04.07. Blomvik...................................laks 2.4 kg
04.07 R. Haram..................................laks 2.4 kg
04.07 J. E. Fjørtoft.............................laks 3,1 kg
04.07. D. H. Tuene.............................laks 3,2 kg
04.07. D. H. Tuene.............................laks 1,1 kg
05.07. Stein Lianes.............................laks 4,0 kg
05.07. L. Dybdal.................................laks 2,0 kg
05.07. Rolv Amdam.............................laks 3,5 kg
06,07. Kåre Hove................................laks 2,4 kg
06,07. Kåre Hove................................laks 2,7 kg
06,07. Kåre Hove................................laks 3,7 kg
06,07. L. Wolstad............................. ..laks 4,0 kg
06.07. M. Vegsund........................... ..laks 3,0 kg
06.07. M Vegsund............................ ..laks 3,1 kg
07.07. S. Farstad............................ ...laks 2,1 kg
07.07 R. Haram...................................laks 1,0 kg
07.07 R. Haram...................................laks 1,2 kg
07.07 R. Haram...................................laks 2.6 kg
07.07. O. Hammerbekk.......................laks 2,7 kg
07.07 J. E. Mathisen............................laks 3,0 kg
08.07 Eliot Szuty.................................laks 4,4 kg
08.07 Eliot Szuty.................................laks 1,8 kg
08.07 Jarle Hove.................................laks 1,5 kg
08.07 Jarle Hove.................................laks 1,0 kg
08.07. O. Dybdal.................................laks 1,3 kg
09,07. L. Wolstad................................laks 5,5 kg
09,07. Kåre Hove................................laks 2,7 kg
10.07. Blomvik....................................laks 2,6 kg
10.07. J. E. Mathisen..........................laks 1.0 kg
10.07. Steinhauser.............................laks 2,8 kg
10.07. H. P. Turtscher.........................laks 3,2 kg
11,07. L. Dybdal.................................laks 1,6 kg
11,07. L. Dybdal.................................laks 2,9 kg
11,07. L. Dybdal.................................laks 4,5 kg
11.07. O. Dybdal.................................laks 1,8 kg
11.07. O. Dybdal.................................laks 3.5 kg
11.07. Stein Lianes.............................laks 1.3 kg
11.07 Eliot Szuty.................................laks 1,5 kg
11.07 Jarle Hove.................................laks 3,2 kg
12,07. Kåre Hove................................laks 2,6 kg
12,07. Kåre Hove................................laks 5,5 kg
12,07. Gudmund Reiten......................laks 4,5 kg
12,07. Gudmund Reiten......................laks 1,2 kg
12,07. Gudmund Reiten......................laks 1,3 kg
12,07. L. Wolstad...............................laks 3,0 kg
12.07. R Vegsund...............................laks 2,2 kg
12.07. R Vegsund...............................laks 1,9 kg
13.07. Ambros Hiller...........................ørret 1,1 kg
13.07. H. P. Turtscher.........................laks 4,2 kg
13.07 R. Haram...................................laks 2.7 kg
13.07 O. Hammerbekk........................laks 2,5 kg
14.07. Franz Langle............................laks 1,8 kg
14,07. L. Dybdal..................................laks 1,2 kg
14,07. O. Dybdal.................................laks 2,8 kg
15,07. Kåre Hove................................laks 2,8 kg
16.07. Franz Langle............................laks 3,5 kg
16.07. Ambros Hiller...........................ørret 0,9 kg
16.07. Ambros Hiller...........................laks 5,3 kg
16.07. Franz Langle...........................ørret 0,8 kg
17,07. L. Dybdal..................................laks 1,5 kg
17.07. Stein Lianes.............................laks 1.0 kg
18,07. Kåre Hove................................laks 1,1 kg
18,07. Gudmund Reiten.......................laks 1,2 kg
18,07. T. Reiten...................................laks 1,2 kg
19.07. Frode Akslen.............................laks 3,3 kg
19.07. Frode Akslen.............................laks 2,8 kg
19.07. Frode Akslen............................ørret 1.5 kg
19.07. I. Syversen...............................laks 3,4 kg
19.07 R. Haram...................................laks 2.6 kg
20.07 Torstein Stavseng......................laks 1.6 kg
20.07. Stein Lianes.............................laks 1.2 kg
21,07. Kåre Hove................................laks 3,5 kg
21,07. Kåre Hove................................laks 2,5 kg
21,07. Gudmund Reiten.......................laks 1,2 kg
21,07. Gudmund Reiten.......................laks 1,8 kg
21,07. Gudmund Reiten.......................laks 2,2 kg
21,07. Gudmund Reiten.......................laks 5,5 kg
22.07 R. Haram....................................laks 2.8 kg
22.07 R. Haram....................................laks 3.7 kg
22.07. J. E. Mathisen............................laks 3,1 kg
22.07. J. E. Mathisen............................laks 1,6 kg
22.07. E. A. Blomvik.............................laks 3,7 kg
22.07. E. A. Blomvik.............................laks 3,8 kg
22.07. E. A. Blomvik.............................laks 4,3 kg
22.07. E. A. Blomvik.............................laks 5,0 kg
22.07. Franz Langle............................laks 2,3 kg
22.07. Franz Langle............................laks 4,8 kg
22.07. M. Oberhofer............................laks 1,5 kg
22.07 Jarle Hove.................................laks 2,5 kg
22.07 Jarle Hove.................................laks 1,2 kg
22.07. Rolv Amdam.............................laks 3,1 kg
22.07. Rolv Amdam.............................laks 1,1 kg
22.07. K. Haselwander..................…...laks 3,2 kg
23.07. L. Dybdal..........................…......laks 1,9 kg
23.07. L. Dybdal..........................…......laks 2,2 kg
23,07. O. Dybdal..........................….....laks 1,4 kg
23,07. O. Dybdal..........................….....laks 1,4 kg
23.07. Stein Lianes..............................laks 2,0 kg
23.07. Stein Lianes..............................laks 2,6 kg
23.07. Stein Lianes..............................laks 4,2 kg
23.07. M. Oberhofer.............................laks 1,5 kg
24,07. Kåre Hove.................................laks 2,8 kg
24,07. Kåre Hove.................................laks 6,0 kg
24.07. R Vegsund................................laks 1,8 kg
25.07. M. Oberhofer.............................laks 1,2 kg
25.07. S. Tosterud................................laks 1,5 kg
26,07. O. Dybdal..........................….....laks 4,2 kg
26,07. L. Dybdal..........................…......laks 1,2 kg
26,07. L. Dybdal..........................…......laks 1,8 kg
28.07. E. A. Blomvik.............................laks 1,2 kg
29,07. O. Dybdal..........................….....laks 4,3 kg
29,07. O. Dybdal..........................….....laks 2,2 kg
29,07. L. Dybdal..........................…......laks 1,9 kg
29,07. L. Dybdal..........................…......laks 1,8 kg
30,07. Kåre Hove..................................laks 1,8 kg
02.08. M Vegsund.................................laks 1,8 kg
02.08. Kåre Hove..................................laks 3,3 kg
03.08. E. A. Blomvik.............................laks 2,7 kg
05.08. Kåre Hove....................Regnbue ørret 2,8 kg
06.08. E. A. Blomvik.............................laks 3,3 kg
10.08. Olav Steinsvik.............................laks 1,0 kg
12.08. J. E. Mathisen............................laks 3.0 kg
21.08. J. E. Mathisen............................laks 1,2 kg
22,08. O. Dybdal..........................….....laks 2,6 kg
22,08. O. Dybdal..........................….....laks 2,0 kg
22.08. Stein O. Lianes..........................laks 3,8 kg
26.08. Kåre Hove..................................laks 1,5 kg
30.08 Jarle Hove...................................laks 3,3 kg
31.08. Roy Bjørkavåg............................ørret 3,6 kg
31.08. Kai Flatseth................................laks 3,0 kg
31.08. Stein O. Lianes...........................laks 2,4 kg

1-3 kg 105 laks - 203,4 kg
3-7 kg 74 laks - 296,3 kg
Over 7 kg 10 laks - 78 kg
Ørret 7 - 13,9 kg

VINJE, SONE 2.

Sluttrapport den 31.08. 80 lakser og 5 ørret

15.06. P. Naalsund...........................laks 14,0 kg
15.06. P. Naalsund...........................laks 6,2 kg
15.06. W. Hofseth.............................laks 5,0 kg
15.06. W. Hofseth.............................laks 2,0 kg
15.06. S. Nysæter.............................laks 5,5 kg
15.06. S. Nysæter.............................laks 3,6 kg
15.06. S. Nysæter.............................laks 2,6 kg
15.06. S. Nysæter.............................laks 3,2 kg
15.06. Frank Rørstad..........................laks 2,7 kg

17.06. Jarle Hove..............................laks 6,4 kg
17.06. Jarle Eik................................laks 2,0 kg
20.06. Jarle Eik................................laks 4,7 kg
20.06. A. Giskegjerde.......................laks 3,5 kg
22.06. Chris Beitveit..........................laks 5,0 kg
22.06. Chris Beitveit..........................laks 3,1 kg
25.06. Terje Nygård...........................laks 7,2 kg
25.06. Terje Nygård...........................laks 7,4 kg
25.06. H. Wedø................................laks 7,1 kg
25.06. Jarle Eik................................laks 4,8 kg
26.06. Valderhaug.............................laks 2,5 kg

Barnas dag, Regi Stordal kommune, Friluftsrådet og Stordalsferien.
29.06. Mathilde Vinje Øvrebust, 11 år..Laks 5.5 kg

29.06. D. Fellows................................laks 2,5 kg
30.06. Jone Dybvik..............................laks 3,0 kg
30.06. N. O. Giskegjerde.....................laks 2,1 kg
01.07. J. Valderhaug...........................laks 5,8 kg
02,07. Geir Strande.............................laks 4.5 kg
03,07. N. Svendsen.............................laks 1,9 kg
04,07. S. E. Linge...............................laks 3,0 kg
04,07. S. E. Linge...............................laks 5,5 kg
04,07. I. Syversen...............................laks 2,6 kg
07,07. T. Nerbø...................................laks 2,0 kg
08,07. O. H. Lie..................................laks 3,3 kg
09.07. Kai Flatseth..............................laks 3,7 kg
09.07. Ambros Hiller............................laks 3,2 kg
09.07. Ambros Hiller............................laks 2,8 kg
09.07. Steinhauser..............................laks 2,5 kg
09.07. Steinhauser..............................laks 2,0 kg
11.07. Bruno Bereuter..........................laks 1,5 kg
11.07. Ambros Hiller............................laks 2,8 kg
12.07. Steinhauser..............................laks 1,5 kg
12.07. Steinhauser..............................laks 4,0 kg
12.07. Bruno Bereuter..........................laks 2,5 kg
13.07. R. Valderhaug...........................laks 1,5 kg
13.07. R. Valderhaug...........................laks 5,5 kg
13.07. Frode Akslen............................laks 4,8 kg
13.07. Frode Akslen............................laks 2,7 kg
13.07. Hans Akslen.............................laks 1,5 kg
13.07. O. Lillebø..................................laks 1,9 kg
14.07. Steinhauser..............................laks 1,0 kg
16.07. Ambros Hiller............................laks 3,2 kg
18,07. Geir Strande.............................laks 5,8 kg
19,07. R. Smulders.............................laks 1,6 kg
20.07. Jarle Hove.................................laks 3,2 kg
21.07. Moen........................................laks 2,1 kg
22.07. Franz Langle.............................ørret 1,5 kg
22.07. M. Karlsson..............................laks 3,4 kg
23.07. K. Haselwander.........................laks 2,8 kg
24.07 Torstein Stavseng.......................laks 3,4 kg
24.07. Jarle Hove.................................laks 7,4 kg
24.07. K. Haselwander.........................laks 2,6 kg
25.07. S. Tosterud...............................laks 3,1 kg
26.07. Lars Andre Hove........................laks 2,2 kg
26.07. Lars Andre Hove........................laks 2,6 kg
26.07. M. Oberhofer.............................laks 3,5 kg
27.07. Rødal........................................laks 2,2 kg
28.07. S. Tosterud...............................laks 2,0 kg
29.07. Jarle Hove.................................laks 2,0 kg
31,07. Geir Strande..............................laks 2,2 kg
02.08. Kai Flatseth...............................laks 3,6 kg
03.08. Kai Flatseth...............................laks 1,5 kg
05.08. H. Hjønnevåg..............................laks 3,6 kg
05.08. H. Hjønnevåg..............................laks 4,5 kg
09.08. Jarle Hove..................................ørret 0,5 kg
11.08. H. Hjønnevåg..............................laks 1,5 kg
10.08. C. Heimgård...............................laks 0,9 kg
13.08. I. Thorkildsen..............................laks 1,3 kg
22.08. A. Mortensen..............................laks 2,5 kg
24.08. Jarle Hove..................................laks 2,1 kg
25.08. R. Bjørkavåg...............................laks 2,5 kg
28.08. Jonas Strand..............................laks 1,2 kg
28.08. Jonas Strand..............................ørret 0,7 kg
29.08. Geir Hoff....................................ørret 0,6 kg
30.08. Jarle Hove..................................laks 4.1 kg
31.08. Jonas Strand..............................laks 1,2 kg
31.08. Jonas Strand..............................ørret 0,5 kg

1-3 kg 41 laks - 82,9 kg
3-7 kg 34 laks - 144,2 kg
Over 7 kg 5 laks - 43,1 kg
Ørret 5 - 3,8 kg

SONE 10, JØSVOLL
Oppdatert 31.08 51 lakser og 1 ørret

15.06 E. Helgesen........................ ...laks 8.5 kg
15.06 R. Helgesen........................ ...laks 5,0 kg

12.07. Ambros Hiller.............................laks 4,1 kg
12.07. Ambros Hiller.............................laks 5,2 kg
12.07. Franz Langle..............................laks 5,0 kg
16.07 Guldbrandsen…...........………......laks 3,0 kg
17.07. A. Mortensen.............................laks 4,2 kg
18.07. Espen Hansen...........................laks 4,0 kg
18.07 Franz Langle…………........……...laks 3.4 kg
19.07 Roger Helgesen………........……..laks 3.5 kg
21.07 Franz Langle…………........……...laks 2.7 kg
01.08 Jon Holt.......…………........……...laks 2.0 kg
01.08 Jon Holt.......…………........……...laks 4,5 kg
02.08 Skyttermoen………….........……..laks 5,5 kg
02.08 Skyttermoen………….........……..laks 4,1 kg
03.08 Frank Rørstad.......………….........laks 1,5 kg Satt ut igjen, brun
03.08 Frank Rørstad.......………….........laks 4,1 kg
03.08 Spiridonov...................................laks 1.5 kg
04.08 Marie G. Ulvestad........................laks 2,0 kg
05.08 Jon Holt.......…………........……....laks 0,6 kg
06.08 Jarle Hove.....…………........……...laks 3,6 kg
07.08 Frode Akslen.....…………..............laks 2,2 kg
07.08 Børre Ringdal.....………….............laks 3,0 kg
07.08 Børre Ringdal.....………….............laks 4,0 kg
07.08 Morten Oksavik..…....…….............laks 4,8 kg
07.08 Morten Oksavik..…....…….............laks 1,7 kg
08.08 Torstein Stavseng.....………….......laks 0,8 kg
08.08 Torstein Stavseng.....………….......laks 3,4 kg
08.08 Torstein Davik.....………….............laks 2,5 kg
14.08 Øygunn Garseth.....………….........laks 1,5 kg
17.08 Jon Holt.......…………............…....laks 4,5 kg
19.08 Sverre G. Ulvestad........................laks 5,0 kg
23.08 Frank Rørstad.......…………...........laks 7,5 kg
23.08 Frank Rørstad.......…………...........laks 2,7 kg
23.08 Frank Rørstad.......…………...........laks 1,5 kg
23.08 Terje Lorgen..........…………...........laks 2,6 kg
23.08 Terje Lorgen..........…………...........laks 2,8 kg
23.08 Terje Lorgen..........…………...........laks 3,1 kg
23.08 Terje Lorgen..........…………...........laks 3,2 kg
24.08 Jarle Hove.....…………........…….....laks 1,5 kg
25.08 Øygunn Garseth.....…………...........laks 4,5 kg
26.08 Sverre G. Ulvestad.........................ørret 1,0 kg
26.08 Harald Ulvestad..............................laks 7,0 kg
26.08 Harald Ulvestad..............................laks 2,0 kg
27.08 Jarle Hove.....…………........…….....laks 2,5 kg Satt ut igjen, brun
27.08 Jarle Hove.....…………........…….....laks 4,5 kg Satt ut igjen, brun
08.08 Torstein Stavseng.....?…..…….......laks 2,0 kg
08.08 Torstein Stavseng.....……..…….......laks 4,5 kg
28.08 Dag Eide................…………...........laks 2,5 kg
28.08 R. Helgesen................…………......laks 8,1 kg
29.08 Dag Eide................…………...........laks 3,9 kg
31.08 J. Laugem..............…………...........laks 6,2 kg

1-3 kg 20 laks - 39,1 kg
3-7 kg 27 laks - 113,8 kg
Over 7 kg 4 laks - 30,1 kg
Ørret 1 1,0 kg

FANGST RAPPORT for 2009, sesongstart 20.06.2009

Fangst rapportert for heile vassdraget, 524 laks og 61 ørret Se: www.laksefiske.stordal.no

Fangstrapport:
For sone 1, Hove,
sone 2. Vinje / Busengdal
sone 10, Jøsvoll

Rapportert 207 laks og 30 ørret
På "våre" 3 soner - 31.08.2009

HOVE, SONE 1.

Oppdatert 31.08. 100 laks og 19 ørret

20.06. Torbjørn Lunde.......................laks 5,6 kg
20.06. Torbjørn Lunde.......................Ørret 0.7 kg
21.06. Ø. Engeskar..........................laks 6.8 kg
21.06. Ø. Engeskar..........................laks 2.8 kg
21.06. Henrik Wedø..........................laks 4,6 kg
22.06. Reidar Haram.........................laks 7,5 kg
22.06. Reidar Haram.........................laks 7,0 kg
22.06. O Hammerbakk......................laks 3.0 kg
22.06. Einar Blomvik.........................laks 6.2 kg
22.06. Odd M. Holter.........................laks 2.5 kg
23.06. Finn Berg...............................laks 5.7 kg
23.06. Kjell Solvang...........................laks 3.2 kg
25.06. Hans Akslen...........................laks 8.5 kg
25.06. Frode Akslen..........................laks 2.5 kg
25.06. Frode Akslen..........................laks 1.8 kg
26.06. Einar Blomvik..........................laks 6.1 kg
28.06. Einar Blomvik............Oppdrettslaks 1,5 kg
28.06. Einar Blomvik.........................Ørret 1.1 kg
28.06. Einar Blomvik.........................Ørret 1.4 kg
30.06. Henrik Wedø...........................laks 1,7 kg
30.06. Kåre Hove...............................laks 6.2 kg
01.07. O Hammerbakk.......................laks 4.0 kg
01.07. J. E. Mathisen.........................laks 3.5 kg
03.07. Ø. Engeskar............................laks 2.0 kg
04.07. O Hammerbakk.......................laks 3.5 kg
05.07. Leiv Dybdal.............................laks 1.2 kg
06.07. Kåre Hove...............................laks 3.4 kg
06.07. Kåre Hove...............................laks 3.1 kg
06.07. Kåre Hove...............................laks 6.9 kg
06.07. Ø. Engeskar............................laks 1.0 kg
06.07. Ø. Engeskar............................laks 1.2 kg
06.07. Ø. Engeskar............................laks 1.7 kg
07.07. O Hammerbakk........................laks 3.4 kg
07.07. O Hammerbakk........................laks 4.5 kg
08.07. Rune Flem...............................laks 1.9 kg
08.07. Sigmund Båtnes......................Ørret 0.5 kg
09.07. Kåre Hove................................laks 3.1 kg
10.07. Einar Blomvik...........................laks 1.1 kg
11.07. M. Myrvoll................................laks 2.2 kg
11.07. M. Myrvoll................................laks 2.3 kg
12.07. G. Reiten.................................laks 1.4 kg
12.07. T. Nygård.................................laks 1.2 kg
12.07. Ø. Engeskar.............................laks 1.6 kg
12.07. M. Vegsund.............................laks 3.6 kg
12.07. Woldstad.................................laks 1.7 kg
12.07. Woldstad.................................laks 2.3 kg
13.07. A. Hiller....................................laks 2.8 kg
13.07. H. Rehm...................................laks 1.8 kg
13.07. O Hammerbekk.........................laks 2.3 kg
15.07. Kåre Hove.................................laks 7.3 kg
16.07. O Hammerbekk.........................laks 2.0 kg
16.07. H. Rehm...................................laks 3.2 kg
17.07. Leiv Dybdal...............................laks 1.4 kg
18.07. Kåre Hove.................................laks 1.4 kg
19.07. Woldstad................................. ørret 2.0 kg
19.07. A. Mortensen............................ørret 0,6 kg
19.07. J. E. Mathisen...........................laks 3.4 kg
20.07. Leiv Dybdal...............................ørret 1,5 kg
20.07. Olav Dybdal..............................ørret 1,5 kg
20.07. Olav Dybdal...............................laks 3.1kg
21.07. Ø. Engeskar.............................laks 1.1 kg
21.07. Ø. Engeskar.............................laks 3.0 kg
21.07. Ø. Engeskar.............................laks 1.7 kg
21.07. Ø. Engeskar.............................laks 2.7 kg
21.07. R. Vegsund..............................laks 3.3 kg
21.07. H. Ulvestad..............................laks 3.0 kg
21.07. Kåre Hove................................laks 2.0 kg oppdrett
21.07. Kåre Hove................................laks 3.0 kg
22.07. Einar Blomvik...........................laks 3.8 kg
22.07. Einar Blomvik...........................laks 4.8 kg
23.07. Olav Dybdal.............................laks 2.0 kg
23.07. Leiv Dybdal..............................laks 2.7 kg
24.07. R. Vegsund..............................laks 2.7 kg
24.07. R. Vegsund..............................laks 2.0 kg
25.07. Arnstein...................................laks 1.0 kg
25.07. Roger Craber...........................Ørret 4,0 kg
25.07. J. E. Mathisen..........................laks 3.4 kg
26.07. Rune Flem...............................laks 1.5 kg
26.07. S. O. Lianes.............................laks 2.3 kg
26.07. S. O. Lianes.............................laks 3.8 kg
27.07. Kåre Hove................................laks 1.0 kg
28.07. Reidar Haram...........................laks 2.1 kg
28.07. Einar Blomvik...........................laks 2.0 kg
28.07. O Hammerbakk........................laks 1.4 kg
28.07. J. E. Mathisen..........................laks 1.5 kg
28.07. J. E. Mathisen..........................laks 1.5 kg
28.07. Jarle Eik..................................Ørret 0.8 kg
29.07. S. Tosterud..............................laks 1.3 kg
29.07. Rolv Amdam............................ørret 1.0 kg
29.07. Rolv Amdam............................ørret 1.0 kg
31.07. Einar Blomvik...........................laks 1.5 kg
31.07. O Hammerbakk........................laks 3.5 kg
31.07. J. E. Mathisen..........................ørret 1.0 kg
02.08. Ø. Engeskar.............................laks 1.2 kg
03.08. Jarle Hove................................laks 2.6 kg
04.08. O. Steinsvik.............................laks 2.5 kg
07.08. Svein Olsen.............................ørret 1.0 kg
09.08. Per Paulsen.............................laks 1.8 kg
11.08. Kåre Hove................................laks 1.8 kg
11.08. Kåre Hove................................laks 0.9 kg
12.08 Olaf Dybdal..............................Ørret 1,7 kg
13.08 Olaf Dybdal..............................Ørret 1,3 kg
13.08 Stein Lianes..............................laks 1,5 kg
13.08 Stein Lianes.............................Ørret 0,5 kg
15.08. Einar Blomvik...........................laks 3.0 kg
15.08. Reidar Haram...........................laks 4.0 kg
17.08. Kåre Hove................................laks 3.4 kg
17.08 Ø. Engeskar..............................laks 3.7 kg
18.08. O Hammerbakk........................laks 1.2 kg
19.08 K. Nordstrand...........................Ørret 1.0 kg
20.08 S. deVries.................................laks 1,5 kg
21.08. Einar Blomvik...........................laks 3.5 kg
21.08 R. Graser.................................Ørret 1.5 kg
21.08 S. J. Risvik...............................Ørret 0.7 kg
23.08. Gudmund Reite.........................laks 1.1 kg
26.08. Kåre Hove........................oppdr.laks 2.7 kg
29.08. Kåre Hove.................................laks 1.6 kg
29.08. Kåre Hove................................Ørret 0.4 kg
29.08. Gudmund Reiten.......................laks 1.8 kg
29.08 Ø. Engeskar..............................laks 1.6 kg
31.08 Jarle Hove..................................laks 1.8 kg

VINJE, SONE 2

Oppdatert 31.08. 63 laks og 11 ørret

20.06. Kamp...................................laks 5.5 kg
20.06. Jarle Hove............................laks 3.2 kg
20.06. Jarle Hove............................laks 2.4 kg
21.06. Gunnar Bratland...................laks 3.2 kg
24.06. Sindre Flo............................laks 2.4 kg
25.06. Jarle Hove............................laks 4.2 kg
27.06. Torbjørn Frostad...................laks 5,2 kg
27.06. Terje Haugen........................laks 6,5 kg
28.06. Finn Tore Hove.....................laks 8.0 kg
04.07. Svein Dalen..........................laks 5.5 kg
06.07. Willy Hofseth........................laks 4.0 kg
07.07. Marius Moe..........................laks 1.2 kg
07.07. Marius Moe..........................laks 1.3 kg
10.07. Ambros Hiller.......................laks 1.2 kg
10.07. Hannes Rehm......................laks 1.6 kg
11.07. Steinhauser.........................laks 1.7 kg
12.07. Ambros Hiller.......................laks 4.4 kg
12.07. Hannes Rehm......................laks 1.3 kg
13.07. Jarle Hove............................laks 3.2 kg
14.07. Hannes Rehm......................laks 6.2 kg
14.07. Bruno..................................laks 2.8 kg
15.07. Franz Langle........................laks 2.8 kg
17.07. Steinhauser.........................laks 1.4 kg
17.07. Steinhauser.........................laks 1.3 kg
17.07. Ambros Hiller......................Ørret 0.5 kg
19.07. Justinus Mocka....................laks 0,6 kg
19.07. O. C. Henriksen...................laks 3.2 kg
26.07. O. C. Henriksen...................laks 3.8 kg
27.07. A. Mortensen.......................laks 3.0 kg
27.07. A. Mortensen.......................laks 3.2 kg
27.07. A. Mortensen.......................laks 4.5 kg
27.07. E. Furseth...........................ørret 0.7 kg
30.07. Ekornes..............................laks 1.8 kg
30.07. Kjetil Søvik..........................laks 1.8 kg
01.08. Jarle Hove............................laks 1.1 kg
01.08. Jarle Hove............................laks 1.6 kg
01.08. Jarle Hove............................laks 2.6 kg
01.08. W. Hofseth..........................laks 2.0 kg
01.08. P. Paulsen..........................laks 2.0 kg
02.08. Kvalsvik...............................laks 1.7 kg
05.08. Jarle Hove............................laks 5.5 kg
05.08. Jarle Hove...........................Ørret 1.6 kg
05.08. Geir Hoff..............................laks 1.5 kg
05.08. Geir Hoff.............................Ørret 0.5 kg
05.08. Geir Hoff.............................Ørret 0.8 kg
06.08. Frode Akslen......................Ørret 1.0 kg
06.08. Geir Hoff..............................laks 2.4 kg
07.08. N. Svendsen........................laks 5.3 kg
07.08. Jarle Hove...........................laks 1.4 kg
07.08. Gunter Speer.......................laks 1.3 kg
07.08. Gunter Speer.......................laks 1.9 kg
11.08. R. Bjørkavåg........................laks 2.5 kg
12.08. Svein Linge..........................laks 1.4 kg
13.08. T. Nygård............................Ørret 1.0 kg
13.08. K. E. Nygård.......................Ørret 3,5 kg
15.08 Kobbevik...............................laks 3,6 kg
16.08 Terje Lorgen..........................laks 5,7 kg
16.08 Terje Lorgen.........................ørret 1.2 kg
18.08. B. Nordnes..........................laks 1.5 kg
18.08. S. Klakegg..........................laks 3.7 kg
18.08. S. Klakegg..........................ørret 0.8 kg
22.08. Nikko..................................laks 0.9 kg
22.08. Nikko.................................Ørret 0.8 kg
22.08. A. Mortensen.......................laks 2.1 kg
22.08 P. Paulsen...........................laks 1.2 kg
22.08 P. Paulsen...........................laks 1.8 kg
23.08 N. Svendsen.........................laks 2.0 kg
25.08 Jarle Hove.............................laks 5.5 kg
25.08 Jarle Hove.............................laks 9.5 kg
25.08 Eligiuz Szuty........................laks 1.8 kg
28.08 Jarle Hove.............................laks 1.6 kg
29.08. Svein Linge..........................laks 0.8 kg
30.08. A. Mortensen.......................laks 2.8 kg
31.08.Knut G. Alnes.......................laks 1.0 kg

SONE 10, JØSVOLL

Oppdatert 31.08. 44 laks

20.06 R. Helgesen........................ ..laks 10.8 kg
20.06 R. Helgesen........................ ..laks 9.5 kg
20.06 E. Helgesen........................ ..laks 9.5 kg
22.06. Gunnar Bratland....................laks 4,5 kg
28.06. Geir Hoff...............................laks 7,5 kg
28.06. Bård Oksavik.........................laks 8.6 kg
03.07. H.Helgesen ..........................laks 3,5 kg
04.07. R Helgesen............................laks 6.0 kg
07.07. E. Helgesen........................ ..laks 2,5 kg
08.07. P. K. Holtleite........................laks 7.0 kg
08.07. T. Frostad..............................laks 1.8 kg
10.07. Dag Eide........................... ....laks 6,5 kg
10.07. E. Helgesen............................laks 5.2 kg
11.07. E. Helgesen............................laks 8.0 kg
12.07. H. Helgesen...........................laks 14.0 kg
12.07. H. Helgesen...........................laks 3.0 kg
12.07. Dag Eide........................... ....laks 6,5 kg
12.07 Dag Eide .......................................5,2 kg
14.07 Torstein Davik..........................laks 2,2 kg
15.07 Dag Eide .......................................4,2 kg
16.07 Hermann H ....................................2,9 kg
16.07 Hansen..... ....................................2,5 kg.
16.07 Hermann H ....................................6.5 kg
16.07 Levi Aarflot.....................................1.4 kg.
07.08 Jarle Hove................................laks 3.3 kg
07.08 Torstein Davik..........................laks 1.5 kg
07.08 Torstein Davik..........................laks 2.5 kg
07.08 Torstein Davik..........................laks 2.8 kg
07.08 Torbjørn Frostad.......................laks 4.2 kg
08.08 Torbjørn Frostad.......................laks 1.9 kg
08.08 Torbjørn Frostad.......................laks 2.3 kg
10.08 Jon Holt................................ ..laks 6.0 kg
11.08 P. K. Holtleite..........................laks 6.5 kg
16.08 Jon Holt................................ ..laks 3.8 kg
21.08 E. Helgesen.............................laks 6.0kg
21.08 R. Helgesen.............................laks 3.0 kg
21.08 H. Helgesen.............................laks 2.5 kg
22.08 Dag Eide........................... ......laks 3.0 kg
22.08 R. Helgesen.............................laks 1.5 kg
22.08 Dag Eide........................... ......laks 7.0 kg
23.08 H. Helgesen.............................laks 4.7kg
24.08 Jon Holt................................ ..laks 8.3 kg
29.08 R. Helgesen.............................laks 7.5 kg
30.08 Dag Eide........................... ......laks 3.2 kg

SESONG 2008

Rapportert 153 laks og 10 ørret
På "våre" 3 soner

Rapportert 293 laks og 20 ørret for hele vassdraget
Vennligst skriv navnet tydelig i rapportboka.

HOVE, SONE 1.Oppdatert 31.08. 84 laks

20.06 S. Nysæther..........Laks 4,4 kg.
20.06 S. Nysæther..........Laks 3,5 kg.
20.06 R. Mikkelsen..........Laks 3,5 kg.
20.06 O Hammerbakk......Laks 5,4 kg.
20.06 O Hammerbakk......Laks 1.0 kg
20.06 Reidar Haram.........Laks 4,9 kg
20.06 Mattis Myrvoll.........Laks 1.1 kg
21.06 Frode Akslen..........Laks 3,2 kg
21.06 Frode Akslen..........Laks 2,0 kg
21.06 Levi Aarflot.............Laks 1.0 kg
21.06 A. Jakobsen.......,...Laks 1,2 kg
22.06 Ø. Engeskar.......,...Laks 2.9 kg
22.06 R. Strandabø......,...Laks 1.0 kg
23.06 Reidar Haram......,..Laks 1.0 kg
24.06 Steinar Farstad...,...Laks 4.2 kg
24.06 Wikberg.................Laks 4.0 kg
24.06 Wikberg.................Laks 3.0 kg
25.06 Kåre Hove..............Laks 1.3 kg
27.06 E. Hansen..............Laks 1.5 kg
27.06 O. Dybdal...............Laks 2.8 kg
28.06 O A Vegsund..........Laks 1.0 kg
28.06 T. Nygård...............Laks 3.7 kg
29.06 David Brown...........Laks 1.9 kg
01.07 Henrik Wedø..........Laks 5.0 kg
01.07 Henrik Wedø..........Laks 3.1 kg
01.07 Kåre Hove..............Laks 1.1 kg
01.07 Vegsund................Laks 3.6 kg
01.07 Ø. Engeskar...........Laks 1.5 kg
02.07 H. Bjørlykke...........Laks 3.1 kg
03.07 Jarle Eik................Laks 2.3 kg
03.07 W. Hutchinson.......Laks 3.0 kg
03.07 Jarle Hove.............Laks 1.2 kg
03.07 Olav Dybdal...........Laks 1.0 kg
03.07 Olav Dybdal...........Laks 1.4 kg
03.07 Leif Dybdal............Laks 11.0 kg
04.07 Kåre Hove..............Laks 2.0 kg
05.07 G.H.......................Laks 1.6 kg
05.07 E. Blomvik..............Laks 1.0 kg
06.07 Leif Dybdal.............Laks 1.7 kg
06.07 Leif Dybdal.............Laks 1.1 kg
06.07 Olav Dybdal............Laks 1.1 kg
06.07 Olav Dybdal............Laks 2.5 kg
07.07 T. Nygård................Laks 3.1 kg
08.07 Jarle Hove...............Laks 2.2 kg
08.07 E. Blomvik..............Laks 1.0 kg
09.07 S. O. Lianes...........Laks 1.7 kg
12.07 Leif Dybdal..............Laks 0.7 kg
12.07 Jarle Hove...............Laks 1.7 kg
13.07 Ø. Engeskar...........Laks 1.0 kg
13.07 Ø. Engeskar...........Laks 2.3 kg
14.07 E. Blomvik.............Laks 2.0 kg
16.07 Ø. Engeskar...........Laks 1.3 kg
17.07 B. Bereuter ...........Laks 2.2 kg
18.07 Olav Dybdal............Laks 1.7 kg
18.07 Olav Dybdal............Laks 1.0 kg
18.07 Rolf Amdam............Laks 3.0 kg
19.07 Kåre Hove...............Laks 2.4 kg
19.07 Ø. Engeskar...........Laks 2.2 kg
20.07 Rune Flem..............Laks 0.9 kg
21.07 Steinhauser............Laks 7.1 kg
21.07 Olav Dybdal............Laks 0.7 kg
21.07 E. Blomvik..............Laks 1.1 kg
23.07 K. Larsson..............Laks 3.2 kg
25.07 Ø. Engeskar...........Laks 1.0 kg
25.07 Ø. Engeskar...........Laks 1.7 kg
27.07 Jarle Hove...............Laks 2.8 kg
29.07 O Hammerbakk.......Laks 1.1 kg
29.07 E. A. Blomvik..........Laks 1.8 kg
01.08 Rune Flem..............Laks 2.7 kg
03.08 Kåre Hove...............Laks 1.1 kg
03.08 Heidi Woldstad........Laks 1.3 kg
05.08 Jon G. Selboskar.....Laks 1.9 kg
15.08 Heidi Woldstad........Laks 1,8 kg
15.08 Ø. Engeskar..Oppdr.Laks 8,0 kg
17.08 Jarle Hove...............Laks 1.1 kg
17.08 Jarle Hove...............Laks 3.8 kg
20.08 Olav dybdal.............Laks 1,6 kg
21.08 Kåre Hove...............Laks 4.0 kg
26.08 Sindre Flo...............Laks 1,0 kg
28.08 Egon M. Moen.........Laks 2.0 kg
29.08 Jon G. Selboskar.....Laks 2.2 kg
29.08 B. Nordnes..............Laks 1,6 kg
30.08 Ø. Engeskar. oppdr..Laks 1,4 kg

VINJE, SONE 2
Oppdatert 31.08, 42 laks og 9 ørret

21.06 S. Nysæther...........Laks 3,2 kg.
21.06 F. Akslen...............Laks 4.9 kg.
21.06 T. Lorgen................Laks 3,2 kg.
22.06 A. Spalitabaka-.......Laks 4.4 kg.
25.06 I. Syvertsen............Laks 1.4 kg
25.06 I. Syvertsen............Laks 1.3 kg
25.06 O. J. Relling... .......Laks 1.4 kg
27.06 E. Hansen..............Laks 1.0 kg.
01.07 Marius Moe............Laks 5.6 kg
02.07 W. Hutchison..........Laks 2.3 kg
05.07 Akselsson..............Laks 3.9 kg
09.07 J. Valderhaug.........Laks 2.9 kg
09.07 R. Valderhaug........Laks 1.3 kg
09.07 R Valderhaug.........Laks 1.0 kg
09.07 John Valderhaug.....Laks 1.5 kg
10.07 O. Flydal................Laks 1.8 kg
12.07 V. Dalmann............Laks 0.8 kg
12.07 C. Beitveit..............Ørret 1.1 kg
13.07 E. Hansen..............Laks 0.8 kg
13.07 Syvertsen...............Ørret 1.2 kg
13.07 Syvertsen...............Ørret 1.4 kg
14.07 Hans P. Haaland.....Laks 0.9 kg
15.07 Ambrose Hiller........Laks 2.8 kg
15.07 Ambrose Hiller........Laks 2.8 kg
15.07 Walter Eberle .........Laks 2.0 kg
16.07 Hans Turtscher........Laks 2.0 kg
17.07 Gottfrid Steinhauser Laks 2.6 kg
21.07 Franz Langle. .........Laks 3.2 kg
21.07 Ambrose Hiller........Laks 5.2 kg
22.07 S. Svensson...........Ørret 1,8 kg
22.07 K. Fleddum.............Laks 0.7 kg
23.07 Siss Svensson........Ørret 2.0 kg
26.07 Jarle Hove...............Laks 3.2 kg
30.07 G. Bratland.............Laks 1.2 kg
02.08 Mortensen..............Laks 1,5 kg
03.08 A. Andersen...........Ørret 0,6 kg
03.08 M. Oksavik.............Laks 5.4 kg
04.08 T. Frostad...............Laks 1,7 kg
04.08 T. Frostad...............Laks 3.0 kg
05.08 H. Svensvik.............Laks 3.0 kg
06.08 G. Haugen..............Ørret 0,5 kg
07.08 Moldversmyr...........Laks 1,1 kg
08.08 J. Breivik................Ørret 1,6 kg
08.08 J. Breivik................Laks 3.8 kg
09.08 Mortensen..............Laks 2,2 kg
09.08 Mortensen..............Laks 4.2 kg
16.08 Per Paulsen...........Laks 1,7 kg
17.08 Tore Flisnes...........Laks 5,8 kg
26.08 Jarle Hove..............Laks 1,8 kg
17.08 I. Syvertsen............Laks 1.5 kg
17.08 Tore Flisnes...........Ørret 1.0 kg

SONE 10, JØSVOLL
Oppdatert 31.08. 36 lakser og 2 ørret

25.06 Even Helgesen .......Laks 5.0 kg
28.06 Espen Hansen.........Laks 5.0 kg
13.07 Dag Eide.................Laks 7.5 kg
13.07 Dag Eide.................Laks 4.5 kg
13.07 E. Helgesen............Laks 4.0 kg
14.07 Walter Eberle.........Laks 3.0 kg
16.07 Jarle Eik.................Laks 4.5 kg
17.07 Terje Nygård..........Laks 3.1 kg
18.07 Walter Eberle ........Laks 2.0 kg
20.07 Franz Langle .........Laks 2.2 kg
20.07 Franz Langle..........Laks 5.2 kg
23.07 Hermann Helgesen.Laks 5.5 kg
01.08 Jon Holt................. Laks 2,2 kg
01.08 Jon Holt..................Laks 2,2 kg
04.08 T. Frostad...............Laks 3,8 kg
04.08 T. Frostad........................1,3 Ørret
04.08 Geir Haugen.......... Laks 2,5 kg
04.08 Per Kjell Holtleite....Laks 3.0 kg
04.08 Per Kjell Holtleite....Laks 3.0 kg
05.08 Bård Oksavik......... Laks 1,5 kg
05.08 Morten Oksavik.......Laks 3,4 kg
06.08 Roger Helgesen.......Laks 5.6 kg
06.08 Roger Helgesen.......Laks 3,3 kg
07.08 Hermann Helgesen.. Laks 6.0 kg
07.08 Martin Helgesen.......Laks 1,6 kg
07.08 Dag Eide.........................0,6 kg Ørret
10.08 Leif Inge Buseth.......Laks 2,9 kg
11.08 Magne Holt..............Laks 6.0 kg
16.08 Jon Holt...................Laks 3.0 kg
26.08 T. Frostad...............Laks 8,4 kg
26.08 T. Frostad...............Laks 4.3 kg
26.08 T. Frostad...............Laks 1.9 kg
26.08 Severin Hovde..........Laks 3.6 kg
26.08 Severin Hovde..........Laks 1.6 kg
28.08 Gunnar Bratland.......Laks 4.0 kg
28.08 Knut Molnes............Laks 4.0 kg
30.08 Magne Holt..............Laks 2.4 kg
31.08 E. Helgesen.............Laks 5.0 kg

SESONG 2007

FANGST RAPPORT, for "våre 3 soner"

Endelig innrapportert 127 laks og ørret
Vennligst skriv navnet tydelig i rapportboka.

SESONG 2007

SONE 1, OPPDATERT PR. 31.08
71 fisker

SONE 1 HOVE:
15.06 T. Nygård........ .3.0 kg
18.06 Finn Berg........ .5.1 kg
18.06 Finn Berg........ .4.2 kg
22.06 R. Haram .........4.0 kg
22.06 R. Haram..........1.5 kg
22.06 Ø. Tørlen........ ..1.1 kg
23.06 O. Dybdal....... ..9.1 kg
23.06 L. Dybdal........ ..3.1 kg
23.06 L. Dybdal........ ..3.9 kg
25.03 Hammerbakk.....3.7 kg
25.03 K. Alnes.............2.0 kg
26.06 E. A. Blomvik.....5.5 kg
27.06 Kåre Hove .........0.5 kg Ørret
27.06 Ø. Engeskar.......7.5 kg
28.06 E. A. Blomvik.....5.0 kg
28.06 A. Rutgerson......1.2 kg
28.06 R. Haram...........3.8 kg
29.06 B. E. Johnsson...0.8 kg Ørret
30.06 L. Woldstad........1.0 kg
02.07 N Kristensen.......2.0 kg
03.07 Ø. Engeskar.......3.5 kg
06.07 T. Nygård...........3.1 kg
07.07 T. Stadsnes........4.2 kg
07.07 J. E. Mathisen.....2.4 kg
08.07 O. Dybdal...........3.0 kg Ørret
08.07 L. Dybdal............2.2 kg
08.07 M. Krzyzanowski.1.5 kg Ørret
09.07 Jan A. Hove.........3.6 kg
11.07 Pawel Mirecki......5.2 kg
12.07 M. Krzyzanowski..2.0 kg
13.07 P. Jonsson...........3.0 kg
15.07 L. Woldstad..........1.0 kg
19.07 Hammerbekk........6.0 kg
19.07 Berggård..............1.2 kg
20.07 Leif Dybdal...........9.7 kg
21.07 Terje Nygård........1.1 kg
21.07 Woldstad..............6.0 kg
21.07 Mortensen.............4.1 kg
21.07 Mortensen.............1.0 kg Ørret
22.07 Reidar Haram........1.0 kg
23.07 Werner Birrer........1.6 kg
23.07 O. Dybdal.............,3.4 kg
24.07 Kåre Hove.............,2.0 kg
25.07 Patrick Andre........1.8 kg
25.07 Patrick Andre........0.8 kg
25.07 Stein Lianes..........3.4 kg
27.07 Kåre Hove..............4.5 kg
28.07 O. Steinsvik...........1.3 kg
29.07 J.G. Selboskar.......3.8 kg
29.07 L. Dybdal...............2.8 kg
31.07 O. Steinsvik...........2.6 kg
01.08 A. Hiller.................1.5 kg
02.08 Kåre Hove..............1.5 kg
04.08 A. Hiller.................,2.0 kg
08.08 Kåre Hove..............1.2 kg
13.08 Terje Lorgen...........1.3 kg
25.08 Jarle Hove...............4.0 kg
27.08 Cris Beitveit...........,.1.9 kg
27.08 Jesper Svendsen.....1.7 kg Ørret
27.08 Jesper Svendsen.....1.0 kg
27.08 Reidar Haram..........0.7 kg Ørret
27.08 Reidar Haram..........0.8kg Ørret
28.08 H. Stammerjohan.....0.8 kg Ørret
29.08 L. Woldstad...........,,.1.7 kg Ørret
29.08 L. Woldstad...........,,.1.5 kg Ørret
29.08 R. Strandabø.........,..5.7 kg
29.08 T. Nygård..................3.7 kg
29.08 T. Nygård..................1.0 kg
29.08 T. Nygård..................3.7 kg
31.08 L. Dybdal...................3.2 kg
31.08 L. Dybdal...................1.2 kg

SONE 2, OPPDATERT PR. 31.08
40 fisker

SONE 2 VINJE/BUSENGDAL:
15.06 G. Bratland......... 6.7 kg
15.06 G. Bratland..... ....3.8 kg
16.06 D. Rutledal...........5.5 kg
16.06 O. Flydal............. 3.0 kg
19.06 O. Sørmarken...... 1.8 kg
30.06 B. E. Johnsson.....1.5 kg
03.07 Jarle Hove............3.6 kg
03.07 O. A. Lundberg.....1.2 kg
04.07 Østvold.................7.0 kg
12.07 P. Jonsson............1.4 kg Ørret
14.07 V. Hjelset..............8.8 kg
15.07 Jarle Hove.............1.0 kg
16.07 G. Jonsson.............4.0 kg
16.07 V. Hjelset...............3.2 kg
19.07 C. Breitveit............1.5 kg
21.07 T.Frostad...............2.0 kg
22.07 Geir Strande..........2.0 kg
24.07 C. Breitveit.............2.1 kg
24.07 Per Hovde..............0.8 kg
25.07 B. Ringdal..............1.7 kg
29.07 Jarle Hove..............5.5 kg
31.07 C. Beitveit..............4.7 kg
01.08 A. Hiller..................1.2 kg
02.08 A. Hiller..................1.0 kg Ørret
03.08 A. Hiller..................1.5 kg Ørret
04.08 Jurgen Barta...........1.5 kg
05.08 Jurgen Barta...........1.8 kg
05.08 A. Hiller..................1.3 kg
06.08 A. Hiller...................0.8 kg
10.08 J. Breivik.................3.1 kg
10.08 V. Johansen............1.1 kg
12.08 H. Ramskog.............3.6 kg
13.08 H. Skuggen..............2.3 kg
14.08 T. KLeiva.................1.4 kg
15.08 A. Kormestad...........2.3 kg
17.08 Eirik Mikalsen..........2.2 kg
20.08 Jarle Hove...............6.2 kg
23.08 Cris Beitveit.............2.8 kg
26.08 Mortensen................4.1 kg
28.08 Jarle Eik...................1.5 kg

SONE 10 JØSVOLL,
OPPDATERT PR. 31.08.
17 lakser

SONE 10 JØSVOLL
Veke 27 Helgesen.............7.0 kg
Veke 28-29.......................4.2 kg
Veke 28-29.......................1.6 kg
30.07Per Kjell Holtleite......9.0 kg
04.08 Per Kjell Holtleite. ...7.0 kg.
05.08 Per Kjell Holtleite.....6.0 kg.
06.08 A. Hiller..................5.8 kg
06.08 G.Steinhauser.........3.9 kg
07.08 Dag Ruttle...............1.3 kg
08.08 Jon Holt...................3,5 kg.
10.08 Jon Holt...................4,5 kg.
20.08 Helgesen.................8.0 kg.
21.08 Helgesen...............10,7 kg
24.08 Per Kjell holtleite......3.0 kg.
28.08 Even Helgesen.........2,8 kg.
28.08 Even Helgesen.........4,5 kg
31.08 Per Kjell Holtleite.....1.0 kg.

eZ publish™ copyright © 1999-2024 eZ systems as