Stordal
  Startside     Om Stordalsferien     Laksefiske     Hjortejakt     Rådyrjakt     Småviltjakt     Friluftsliv, fjelltur og ørretfiske     Skiferie     Leilighet     Bildegalleri     Paintball bane     Juletreplantasje  

Juletreplantasje

STORDAL JULETRE PLANTASJE.

Sunnmøre - 6 mil aust for Ålesund

JARLE HOVE mobil. 91114415

Salg og sjølhogst av juletre
Det er salgsplass på gårdstunet 13-23 desember og dei 2 siste helgene før jul er avsatt for selvhogst.
Du kan komme og merke treet ditt sjølv og det kan lønne seg å være tidleg ute

Vi dyrker og selger juletre.

Fjell edelgran - Sibirsk edelgran - Korea edelgran - Tyrkisk edelgran
Vanlig Norsk gran -

For bestilling anbefaler vi at nye kunder tar turen og merker sjølv
i løpet av juli - oktober.
Eller bestiller i løpet av juli - august, om det dreier seg om større partier.

Juletreplantasjen er totalt ca. 23 dekar, og ligger enkelt til på flat dyrka mark.

Salg på rot, sjølvhogst, partisalg levert ved vei.

Selger til privat personer, oppkjøpere og til lag og organisasjoner som videreselger
til sine medlemmer

Vi er også behjelpeleg med palling og transport.

E-post: post@stordalsferien.no eller jarle.hove@mimer.no

Fjell edelgran

6 vekst sesonger

 

Fjell edelgran

7 vekst sesonger

 

Korea edelgran

6 vekst sesonger

 

Vi paller og laster

 

Oppdaterte tider for:

>>  Ledige tider, laksefiske
>>  Fortløpende fangstrapport
>>  Overnatting leiligheit
>>  Hjortejakt.
>>  Rådyrjakt
>>  Glimt fra 2009
>>  Glimt fra 2008
>>  Glimt fra 2007
>>  Glimt fra 2006

Admin
Stordal Innehaver: Jarle Hove, N-6250 STORDAL, NORGE
Tlf. 00 47 70 27 82 89 - 00 47 91 11 44 15
E-post: post@stordalsferien.no
Stordalsportalen.no