Stordal
  Startside     Om Stordalsferien     Laksefiske     Hjortejakt     Rådyrjakt     Småviltjakt     Friluftsliv, fjelltur og ørretfiske     Skiferie     Leilighet     Bildegalleri     Paintball bane     Juletreplantasje  

Ledige tider, laksefiske

Stordalselva vil bli åpen for fiske 25 juni til og med 07 august i sesongen 2022

Fiskekort selges gjennom Elveguiden under denne linken:

https://elveguiden.no/no/elv/stordalselva

Det blir sterke fangst restriksjoner for sesongen 2022

Stordal Elveeigarlag har innført Stordalskortet frå og med 2021. Stordalskortet Kr. 120.-

Stordalskortet blir også solgt gjennom Eveguiden

Dette er eit forvaltingkort, der alle, også dei av grunneigarane som fiskar, må betale inn eit eingongsbeløp kvar sesong, på kr 120.- til laget for å få fiske i elva. Alt som kjem inn på dette forvaltingskortet skal gå uavkorta til habitat og kultiverings tiltak i Stordalsvassdraget.

Fangstrestriksjonar 2022

Sjøaure er freda og skal settast ut att.

Det er lov å bruke fang og slipp, catch and release, på laks i elva for 2022 sesongen

Dei forskjellige soner har eit bestemt tall på kor mange stenger det kan fiskast med for den enkelte fiskerettshavar. Til eksempel kan Jøsvoll og Hove fiske med 4 stenger.

Kvar av desse stengene blir heretter betegna som: Ein fiskerett/stang/eit leigd kort.
Ein leigd fiskerett/stang/kort kan ikkje, av den fiskaren som har leigd, overføre denne fiskeretten til ein annan fiskar. Når dagskvote eller sesongkvote er brukt opp, skal det ikkje fiskast meir. Grunneigar kan ikkje leige denne ut på nytt til ein annan fiskar
Ein fiskerett kan leigast ut til fleire på deling. Det er grunneigars rett til å velje måten han vil leige ut på. MEN, restriksjonane gjeng på fiskeretten og må delast på dei som leiger fiskeretten.

På kvar fiskerett/stang/leigd kort kan det fiskast 1 laks på ei fiskeøkt opp til 16 timer – delt økt.

Og maks 2 laks på heil dag.

Og maks 6 laks pr fiskerett/stang/leigd kort pr sesong.

Det er innført ein personleg fangstkvote for laks pr person på maks 6 laksar for sesongen 2021

Vedovn for laavo og telt. Vekt ca 10 kg.

Rustfritt stål, 5 sekjoner med rør inkl gnistfanger

Passer perfekt til din egen Laksecamp.

Selges Kr. 1.000.-

Oppdaterte tider for:

>>  Ledige tider, laksefiske
>>  Fortløpende fangstrapport
>>  Overnatting leiligheit
>>  Hjortejakt.
>>  Rådyrjakt
>>  Glimt fra 2009
>>  Glimt fra 2008
>>  Glimt fra 2007
>>  Glimt fra 2006

Admin
Stordal Innehaver: Jarle Hove, N-6250 STORDAL, NORGE
Tlf. 00 47 70 27 82 89 - 00 47 91 11 44 15
E-post: post@stordalsferien.no
Stordalsportalen.no